Analýza materiálového toku výroby a návrh zlepšení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza materiálového toku výroby a návrh zlepšení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hart, Martin
dc.contributor.author Hulín, Lubomír
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:13Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:13Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40921
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je popis zvoleného výrobního systému, analýza materiálového toku výroby a návrh na zlepšení týkající se části popsaného výrobního systému. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část je zaměřená na obecné fungování výrobního systému, logistiku a především výrobní logistiku a také popisuje analytické metody použité v praktické části. Praktická část stručně popisuje strukturu výrobní společnosti Česká Zbrojovka a.s. a podrobněji se zabývá materiálovým tokem vybrané části výrobního systému, dílnou 3130. Na závěr práce je vypracován návrh na zlepšení, který je zaměřený na materiálový tok vybraného výrobku a hodnotí jeho přínosy.
dc.format 71 s. (83 348 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Materiálový tok cs
dc.subject výrobní systém cs
dc.subject analýza cs
dc.subject výrobní logistika cs
dc.subject Material flow en
dc.subject production system en
dc.subject analysis en
dc.subject production logistics en
dc.title Analýza materiálového toku výroby a návrh zlepšení
dc.title.alternative Analysis of Production Material Flow and Improvement Proposal
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The main objective of this bachelor thesis is the description of selected production system, analysis of material flow of the production and suggestion for improvement of the part regarding described production system. This thesis is divided into two parts. The theoretical part is focused on general operation of the production system, logistics and primarily on production logistics. This part also describes the analytical methods which have been used in the empirical part. The empirical part briefly describes the structure of the company Česká Zbrojovka a.s. and this part deals with material flow of selected part of production system, workroom 3130. At the end of the work is made a suggestion for improvement which is focused on material flow of selected product and evaluates its con-tribution.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46902
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
hulín_2017_dp.pdf 5.184Mb PDF View/Open None
hulín_2017_op.pdf 165.7Kb PDF View/Open None
hulín_2017_vp.pdf 157.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account