Analýza a řízení finančních rizik ve vybraném podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a řízení finančních rizik ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Juhásová, Petra
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:13Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:13Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40924
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je "Analýza a řízení finančních rizik ve vybraném podniku". Cílem práce je identifikovat pomocí analýzy finanční rizika podniku a navrhnout vhodná opatření ke snížení těchto rizik. Teoretické část práce popisuje charakteristiku rizik, zejména těch finančních, způsob, jak rizika analyzovat, vyhodnocovat a následně s nimi pracovat. Praktická část práce krátce představuje podnik, zpracovává finanční analýzu, která vyhodnocuje finanční stav podniku, stanovuje finanční rizika, navrhuje opatření k eliminaci těchto rizik.
dc.format 74 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject finanční rizika cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject risk en
dc.subject financial risk en
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk management en
dc.title Analýza a řízení finančních rizik ve vybraném podniku
dc.title.alternative Analysis and Financial Risk Management in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dokulil, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis is "Analysis and Management of Financial Risks in Selected Business". The aim of the thesis is to identify the company's financial risk analysis and to propose appropriate measures to reduce these risks. The theoretical part describes the characteristics of the risks, especially the financial ones, and ways to analyze, evaluate and subsequently work with these risks. The practical part of the thesis brie-fly presents an enterprise, develops a financial analysis which evaluates the financial condition of the company, determines the financial risks, and proposes measures to eliminate these risks.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46905
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
juhásová_2017_dp.pdf 3.650Mb PDF View/Open None
juhásová_2017_op.pdf 183.8Kb PDF View/Open None
juhásová_2017_vp.pdf 178.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account