Asertivita manažera v praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Asertivita manažera v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavková, Veronika
dc.contributor.author Koláčková, Gabriela
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:14Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:14Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40927
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je "Asertivita manažera v praxi", a to jak po teoretické, tak i praktické stránce. Podklady pro teoretickou stránku jsem získala na základě prostudování mnoha psychologických knih, které se zabývají nejen asertivitou a vedením týmu, ale komunikací jako komplexní metodikou. V úvodu praktické stránky je obeznámení s metodologií a stručný popis oslovení a získání respondentů pro výzkumnou část bakalářské práce. V následující části praktické stránky vyhodnotím získaná data a navrhnu doporučení.
dc.format 97 s.(19 983 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Asertivita cs
dc.subject vedení týmu cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject metodologie cs
dc.subject Assertiveness en
dc.subject Team leadership en
dc.subject Communication en
dc.subject Methodology en
dc.title Asertivita manažera v praxi
dc.title.alternative Assertiveness in Manager's Procedures
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis is Assertiveness of the manager in practice", from both, the theoretical and practical point of view. The basis of the theoretical part obtained by using many psychological books that deal not only with assertiveness and team leadership, but with communication as a complex methodology. The introduction of the practical part contains familiarization with methodology and the brief description of accosting and obtai-ning of respondents for the research part of the bachelor thesis. In the following l will eva-luate the obtained data and suggest recommendation in the practical part.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 46910
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
koláčková_2017_dp.pdf 3.188Mb PDF View/Open None
koláčková_2017_op.pdf 35.46Kb PDF View/Open None
koláčková_2017_vp.pdf 234.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account