Unisex - vývoj a stylingové tendence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Unisex - vývoj a stylingové tendence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petříčková, Kristýna
dc.contributor.author Babicová, Viviána
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:21Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:21Z
dc.date.issued 2016-10-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40991
dc.description.abstract Unisexová móda je spoločným znakom, tak teoretickej, ako aj praktickej časti tejto bakalárskej práce. Unisex ako pojem, vývoj unisexovej módy a práce stylistov počas 80-tych a 90- tych rokov až po súčastnosť sú problematikou štúdia reflektovaného v teoretickej časti. Prak- tická časť pozoruje 90-tkovú estetiku vzhľadu mojích mladých rodičov. Tiež sa zaoberá turbolentným vzťahom medzi mojou maminou a ocinom, ktorý trval len pár rokov. Tento typ emócie umocnený o teoretické informácie sú základným kameňom inšpirácie mojej odevnej kolekcie nazvanej "PARENTHOOD".
dc.format 68 s. (65888 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PARENTHOOD cs
dc.subject unisex cs
dc.subject móda cs
dc.subject styling cs
dc.subject kolekcia cs
dc.subject PARENTHOOD en
dc.subject unisex en
dc.subject fashion en
dc.subject styling en
dc.subject collection en
dc.title Unisex - vývoj a stylingové tendence
dc.title.alternative UNISEX - Evolution and Styling Tendencies
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Máchalová, Jana
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated Unisex fashion is a common attribute of both the theoretical and the practical part of this thesis. Unisex as a term, the evolution of unisex fashion and the work of stylist during the periods of 80's and 90's until now is the case of study in the theoretical part. The pratical part reflects the 90's vibes into the images of my young parents. It also deals with the turbo- lent relationship between my mom and dad which was only lasting a few years. This kind of emotion amplified with theoretical informations are the cornerstone of the inspiration of my fashion collection named "PARENTHOOD."
dc.description.department Ateliér Design oděvu
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 46989
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
babicová_2017_dp.pdf 5.519Mb PDF View/Open None
babicová_2017_op.pdf 909.4Kb PDF View/Open None
babicová_2017_vp.pdf 90.42Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account