Bezpečnostní rada státu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bezpečnostní rada státu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Světinská, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:29Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:29Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41058
dc.description.abstract Cílem diplomové práce "Bezpečnostní rada státu" je analyzovat její činnost a identifikovat problémy, které Bezpečnostní rada státu řeší, ale také aspekty, které mohou její činnost omezovat. Výsledkem práce je výčet identifikovaných problémů a návrh způsobu jejich řešení. Práce popisuje v teoretické části bezpečností systém a bezpečnostní politiku v České republice, větší část práce je pak věnována samotné Bezpečnostní radě státu. Je zde vymezen její účel, struktura a stálé pracovní orgány. Praktická část je věnována popisu a analýze činnosti Bezpečnostní rady státu. Na základě analýzy příslušných dokumentů a konzultace s odborníky jsou analyzovány negativní aspekty související s Bezpečnostní radou státu a navrhnuto jejich možné řešení.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject bezpečnostní systém cs
dc.subject bezpečnostní složky cs
dc.subject bezpečnostní hrozby cs
dc.subject Bezpečnostní rada státu cs
dc.subject bezpečnostní politika cs
dc.subject Vláda cs
dc.subject security en
dc.subject security system en
dc.subject security forces en
dc.subject security threats en
dc.subject The Czech State Security Council en
dc.subject security policy en
dc.subject Government en
dc.title Bezpečnostní rada státu
dc.title.alternative The Czech State Security Council
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vráb, Vladimír
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis "The Czech State Security Council" is to analyze its operations and identify not only problems that the Czech State Security Council resolves but also problems that may hamper its operations. The result is enumeration of those problems and a proposal for how to resolve them. Theoretical part of the thesis describes the security system and security policy in the Czech Republic, the larger part of the thesis is then given to the Czech State Security Council. Here is defined its purpose, structure and permanent working bodies. The practical part of the thesis is devoted to the description and analysis of the activities of the Czech State Security Council. Based on the analysis of relevant documents and consultation with experts, negative aspects related to the Czech State Security Council are analyzed and suggested by their possible solution.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 47087
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-12
local.subject Česká republika cs
local.subject Czech Republic en


Files in this item

Files Size Format View Description
světinská_2017_dp.pdf 2.986Mb PDF View/Open None
světinská_2017_op.pdf 965.4Kb PDF View/Open None
světinská_2017_vp.doc 293Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account