Význam systému a technologie GSM v průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam systému a technologie GSM v průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Řezanka, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:05:11Z
dc.date.available 2010-07-15T16:05:11Z
dc.date.issued 2007-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4110
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá mobilním standardem GSM, který se vyvíjel jako doplněk k jednotné telefonní síti, aby mohl být použit v mobilních stanicích pro přenos hovoru. Práce se zaměřuje na využití technologie GSM a nabízených služeb tímto standardem v průmyslu komerční bezpečnosti. Na úvod práce je vyložena problematika historie a vzniku GSM. Následuje technický popis architektury a přenosu komunikace tohoto systému. Další kapitoly se již věnují jednotlivým službám a periferiím umožňující využití v PKB. Závěrem jsou prezentovány nejnovější vývojové trendy v mobilní komunikaci a přechod z GSM na Univerzální mobilní telefonní systém. cs
dc.format 76s. cs
dc.format.extent 1950227 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject GSM en
dc.subject UMTS en
dc.subject GSM PCO en
dc.subject GSM pager en
dc.subject GSM control en
dc.subject GSM key en
dc.subject Mobil station en
dc.subject GSM cs
dc.subject UMTS cs
dc.subject GSM PCO cs
dc.subject GSM pager cs
dc.subject GSM kontrol cs
dc.subject GSM klíč cs
dc.subject Mobilní stanice cs
dc.title Význam systému a technologie GSM v průmyslu komerční bezpečnosti cs
dc.title.alternative Meaning of the GSM system and technology in commercial safeness industry en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Klimeš, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the mobile GMS standard which was developing as a supplement to unified phone net in order to usage in mobile stations for speech transmission. The work focuses on the GSM technology utilization and services offered by this standard in commercial safeness industry. Preliminary, the problems of history and GSM origin is explained. The technical description of the architecture and the communication broadcast are mentioned. Subsequent chapters focus on particular services and peripheries supporting the usage in commercial safeness industry. In conclusion, the newest developmental tendency in mobile communication is presented as well as transformation of GSM into universal mobile telephone system. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 5819
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject GSM (komunikační systém) cs
local.subject mobilní komunikační systémy cs
local.subject průmysl komerční bezpečnosti cs
local.subject global system for mobile communication en
local.subject mobile communication systems en
local.subject commercial security industry en


Files in this item

Files Size Format View
řezanka_2007_bp.pdfBlocked 1.859Mb PDF View/Open
řezanka_2007_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
řezanka_2007_op.doc 290Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account