Celebrity v reklamě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Celebrity v reklamě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk cs
dc.contributor.author Vychodilová, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:05:20Z
dc.date.available 2010-07-15T16:05:20Z
dc.date.issued 2007-05-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4111
dc.description.abstract V teoretické části je definován pojem celebrita, vysvětlen rozdíl mezi mluvčím a doporu-čovatelem značky a dále popsány zásady pro správnou volbu a účinkování celebrit v reklamě. Praktická část popisuje legislativní možnosti a omezení celebrit v reklamách v ČR, analýzu reklamních kampaní s celebritami (AHA!, Bramac, Vodafone, ) a výsledky dotazování na téma "přínos celebrit reklamě". Dotazování bylo zaměřeno na marketingové pracovníky významných firem (Vodafone, Interspar, DHL, OBI, ), celebrity (Helena Vondráčková, Václav Upír Krejčí, Jiří Macháček, Petra Janů, Heidi Janků ) a laickou veřejnost. Praktická část dále obsahuje předpověď budoucího vývoje celebrit v reklamě. Klíčová slova: V teoretické části je definován pojem celebrita, vysvětlen rozdíl mezi mluvčím a doporu-čovatelem značky a dále popsány zásady pro správnou volbu a účinkování celebrit v reklamě. Praktická část popisuje legislativní možnosti a omezení celebrit v reklamách v ČR, analýzu reklamních kampaní s celebritami (AHA!, Bramac, Vodafone, ) a výsledky dotazování na téma "přínos celebrit reklamě". Dotazování bylo zaměřeno na marketingové pracovníky významných firem (Vodafone, Interspar, DHL, OBI, ), celebrity (Helena Vondráčková, Václav Upír Krejčí, Jiří Macháček, Petra Janů, Heidi Janků ) a laickou veřejnost. Praktická část dále obsahuje předpověď budoucího vývoje celebrit v reklamě. cs
dc.format 67 s, 22 s příloh. cs
dc.format.extent 621344 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Celebrita cs
dc.subject positioning cs
dc.subject mluvčí značky cs
dc.subject doporučovatel značky cs
dc.subject analýza re-klamních kampaní s celebritami cs
dc.subject legislativní omezení cs
dc.subject motivace celebrit cs
dc.subject Celebrity en
dc.subject positioning en
dc.subject voice of mark en
dc.subject promoter en
dc.subject match maker en
dc.subject analysis of advertising campaigns with celebrities en
dc.subject legislative limitation/restriction en
dc.subject motivation of celebrities en
dc.title Celebrity v reklamě cs
dc.title.alternative Celebrities in advertisment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav cs
dc.date.accepted 2007-05-31 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part deals with definition of term "Celebrity", explanation of difference between a speaker and mark promoter and it also provides principles for the correct choice of celebrities and their performance in advertisment. The practical part describes legislative scope and limitation of celebrities in commercials made in the Czech republic as well as analysis of advertising campaigns with celebrities (AHA!, Bramac, Vodavode, etc), and results from interviews made on topic "Celebrities's contribution to advertisment". The questionaire has been focused on marketing employees of significant companies (Vo-dafone, Interspar, DHL, Peitro Filipi, , celebrities (Helena Vondráčková, Václav Upír Krejčí, Jiří Macháček, Petra Janů, Heidi Janků and others) as well as non-professional pub-lic. The practical part also offers a forecast for the future development of celebrities in the advertising sphere. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4885
dc.date.assigned 2007-01-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vychodilová_2007_bp.pdfBlocked 606.7Kb PDF View/Open
vychodilová_2007_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
vychodilová_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account