Obnovitelné energetické zdroje a jejich dopady na krajinu ve vybraném regionu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obnovitelné energetické zdroje a jejich dopady na krajinu ve vybraném regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valášek, Pavel
dc.contributor.author Vaněk, Jan
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:43Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:43Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41193
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou obnovitelné zdroje energie a jejich dopad na krajinu ve vybraném regionu. Její teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých druhů obnovitel-ných zdrojů energie a způsoby získáváni energie z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie. Dále je stanoven legislativní rámec týkající se obnovitelných zdrojů energie v České republice. Praktická část popisuje energetickou situaci ve vybraném regionu a ná-sledně vliv vybraného obnovitelného zdroje ve zvoleném regionu na krajinu.
dc.format 73 s. (113 205 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obnovitelný zdroj energie cs
dc.subject sluneční energie cs
dc.subject vodní energie cs
dc.subject geotermální energie cs
dc.subject biomasa cs
dc.subject větrná energie cs
dc.subject větrná elektrárna cs
dc.subject krajina cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject Renewable energy sources en
dc.subject solar energy en
dc.subject hydropower en
dc.subject geothermal energy en
dc.subject biomass en
dc.subject wind power en
dc.subject wind turbine en
dc.subject landscape en
dc.subject legislation en
dc.subject environment en
dc.title Obnovitelné energetické zdroje a jejich dopady na krajinu ve vybraném regionu
dc.title.alternative Renewable Energy Sources and their Impacts on the Landscape in the Selected Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is renewable energy sources and their impacts on the land-scape in the selected region. The theoretical part is focused on description of individual types of renewable energy sources and ways of obtaining energy from them. Furthermore, the legislative framework on renewable energy sources in the Czech Republic is laid down. The practical part describes the energy situation in the selected region and then the influ-ences of the selected renewable energy source in the selected region on the landscape.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 47276
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
vaněk_2017_dp.pdf 8.021Mb PDF View/Open None
vaněk_2017_op.pdf 167.2Kb PDF View/Open None
vaněk_2017_vp.pdf 45.42Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account