Civilní nouzové plánování vybrané obce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Civilní nouzové plánování vybrané obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Princ, Ivan
dc.contributor.author Bezděk, David
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:44Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:44Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41200
dc.description.abstract Tato práce popisuje problematiku civilního nouzového plánování. Bakalářská práce je roz-dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá ochranou obyvatelstva, civilním nouzovým plánováním v rámci NATO a ČR a všeobecným popisem dané problematiky včetně plánem nezbytných dodávek. V praktické části je popsáno civilní nouzové plánování v rámci územního plánování. Dále je zpracován návrh krizového plánu obce Milotice nad Bečvou.
dc.format 90 s. (116 253 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Civilní nouzové plánování cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject nouzové přežití cs
dc.subject riziko cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject krizové plánování cs
dc.subject civilní ochrana cs
dc.subject civil emergency planning en
dc.subject protection of the population en
dc.subject emergency survival en
dc.subject risk en
dc.subject crisis ma-nagement en
dc.subject crisis planning en
dc.subject civil protection en
dc.title Civilní nouzové plánování vybrané obce
dc.title.alternative Civil and Emergency Planning a Selected Municipality
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mika, Otakar Jiří
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This Thesis Describes the Issue of Civil Emergency Planning. The Bachelor Thesis is Divi-ded into the Theoretical and Practical Part. Theoretical Part Deals with the Protection of the Population, Civil Emergency Planning within NATO and the Czech Republic, and a General Description of the Issue, including a Plan of Necessary Supplies. Practical Part Describes Civil Emergency Planning in the Sphere of Spatial Planning. It also Elaborated a Draft of a Crisis Plan of the Village Milotice nad Bečvou.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 47283
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
bezděk_2017_dp.pdf 3.895Mb PDF View/Open None
bezděk_2017_op.pdf 168.6Kb PDF View/Open None
bezděk_2017_vp.pdf 51.01Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account