Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mika, Otakar Jiří
dc.contributor.author Bílková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:45Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:45Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41201
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce stručně shrnuje problematiku nebezpečných chemických látek, která je obsahem řady legislativních norem. Popisuje základní dělení nebezpečných chemických látek a obsahuje stručné informace o bojových chemických látkách. Dalším bodem teoretické části je označování obalů nebezpečných chemických látek a označování těchto látek při přepravě po silnících nebo železnicích. Dále jsou uvedeny základní informační systémy, které nám poskytují potřebné informace o používání a nakládání s těmito látkami. Praktická část je zaměřena na modelování havarijních dopadů průmyslových toxických látek a jejich následné porovnání. V práci jsou také navrhnuty nové metodické listy pro vybrané toxické chemické látky.
dc.format 85 s. (117 373)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nebezpečné chemické látky cs
dc.subject nebezpečné chemické směsi cs
dc.subject toxické látky cs
dc.subject bojové chemické látky cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject modelování toxických dosahů cs
dc.subject chlor cs
dc.subject amoniak cs
dc.subject Hazardous Chemicals Substances en
dc.subject Hazardous Chemical Mixtures en
dc.subject Toxic Substances en
dc.subject Chemical Warfare Agents en
dc.subject Legislation en
dc.subject Modelling Toxic Range en
dc.subject Chlorine en
dc.subject Ammonia en
dc.title Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice
dc.title.alternative Hazardous Chemical Substances and Preparations in Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mašek, Ivan
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the bachelor thesis briefly summarizes the problematics of hazardous chemical substances, which are contain in a range of legal rule. It describes basic categorization of hazardous chemical substances and it contains brief information about chemical warfare agents. The theoretical part also includes labelling of hazardous chemical substances and their labelling during the road and railway transport. This thesis is also concerned with information systems, which provide us necessary information about using and handling of such substances. The practical part is focused on modelling of emergency impacts of toxic industrial chemicals and their comparison. This thesis also presents new methodical sheets for selected toxic chemical substances.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 47284
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
bílková_2017_dp.pdf 3.064Mb PDF View/Open None
bílková_2017_op.pdf 113.5Kb PDF View/Open None
bílková_2017_vp.pdf 166.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account