Bezpečnostníprojekt na významnou kulturní akci - Zlínský filmový festival

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bezpečnostníprojekt na významnou kulturní akci - Zlínský filmový festival

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vičar, Dušan
dc.contributor.author Fialka, Josef
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:45Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:45Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41205
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá bezpečností na Zlínském filmovém festivalu. První část definuje základní problematiku spjatou s ochranou osob a majetku na veřejných prostranstvích. Dále je popsána úloha a význam obce při zajišťování veřejného pořádku, jsou zde vyjmenovány právní předpisy vztažné k danému tématu a složky zajišťující bezpečnost. Druhá část práce se věnuje charakteristice Zlínského filmového festivalu, soukromé bezpečnostní službě SG'3, profiluje jednotlivá místa ZFF z pohledu současného zabezpečení a roli všech složek podílejících se na bezpečnosti. Další kapitola rozebírá Strategii prevence kriminality, v podobě grafů jsou zpracované vybrané oblasti vztažné ke kriminalitě. V závěru práce jsou uvedena možná opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu.
dc.format 86 s.(139 350 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject festival cs
dc.subject společenská akce cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject bezpečnostní služba cs
dc.subject festival en
dc.subject social event. en
dc.subject protection en
dc.subject safety en
dc.subject security service en
dc.title Bezpečnostníprojekt na významnou kulturní akci - Zlínský filmový festival
dc.title.alternative Security Project for a Major Cultural Event - Zlin Film Festival
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Princ, Ivan
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is concerned with security at the Zlín film Festival. The first part defines the basic issues connected with the protection of persons and property in public spaces. Furthemore, it is described the role and importance of municipalities in ensuring public order, are here listed legislation the reference to the topic and ingredients to ensure safety. The second part of the work focuses on the characteristics of the Zlín film festival, a private security service SG'3, the profiled individual place of ZFF from the point of view of the current security and the role of all the components involved in the security. The next chapter discusses the Crime Prevention Strategy, in the form of graphs are processed selected areas related to crime. At the conclusion of the work are an indication of the possible mea-sures to improve the current state.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 47288
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
fialka_2017_dp.zip 4.352Mb Unknown View/Open None
fialka_2017_op.pdf 45.57Kb PDF View/Open None
fialka_2017_vp.pdf 167.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account