Úkoly a poslání materiálních základen humanitární pomoci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úkoly a poslání materiálních základen humanitární pomoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vičar, Dušan
dc.contributor.author Grmelová, Petra
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:46Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:46Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41207
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje tématu úkoly a poslání materiálních základen humanitární pomoci. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části předkládaný materiál vysvětluje základní pojmy používané v kvalifikační práci, pojmy spojené s humanitární pomoci a s humanitárními organizacemi, které poskytují pomoc lidem postiženými mimořádnou událostí nebo krizovou situací. Dále předkládá přehled právních norem vztahující se k dané problematice. V úvodu praktické části je dotazníkové šetření na téma povědomost o humanitární pomoci.
dc.format 75 s. (66 280 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject evakuace cs
dc.subject hmotné rezervy cs
dc.subject evakuační zavadlo cs
dc.subject humanitární pomoc cs
dc.subject population protection en
dc.subject evacuation en
dc.subject material reserves en
dc.subject evacuation baggage en
dc.subject humanitarian aid en
dc.title Úkoly a poslání materiálních základen humanitární pomoci
dc.title.alternative Tasks and Mission of the Material Bases of Humanitarian Aid
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with "The tasks and the mission of materiál bases of humanitarian aid." It is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, the presented text explains tha basic terms used in the qualification thesis, concepts connected to humanitarian aid and potection of the population. What kind of help isprovided to people affected by an emergency or a crisis situation. It also provides an overview of legal norms relevant to that issue. In the introduction of the practical part is a survey dealing with the topic of humanitarian iad awareness.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 47291
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
grmelová_2017_dp.pdf 3.157Mb PDF View/Open None
grmelová_2017_op.pdf 142.3Kb PDF View/Open None
grmelová_2017_vp.pdf 164.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account