Návrh řešení systémů s fotovoltaickými panely pro oblast RD

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh řešení systémů s fotovoltaickými panely pro oblast RD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Pešek, Radim
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:53Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:53Z
dc.date.issued 2017-03-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41253
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá kombinací technologií hybridního FV systému a tepelného čerpadla pro oblast rodinného domu. Byla provedena studie parametrů FV zdrojů a jejich možný vývoj. Byl vyhodnocen a popsán rodinný dům po stránce energetických potřeb na vytápění a popsány možnosti ukládání energetických přebytků z navrženého FV generátoru. Dále byl navržen systém pro ukládání těchto přebytků do bateriového systému, spočítány investiční náklady a rychlost návratu investice.
dc.format 116 s. (104 584 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fotovoltaický systém cs
dc.subject tepelné čerpadlo cs
dc.subject bateriový systém cs
dc.subject měnič cs
dc.subject rodinný dům cs
dc.subject Photovoltaic system en
dc.subject heat pumps en
dc.subject battery system en
dc.subject inverter en
dc.subject family house en
dc.title Návrh řešení systémů s fotovoltaickými panely pro oblast RD
dc.title.alternative A Study of the Utilisation of Photovoltaic Panel Systems for the Residental
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on combination of Hybrid Photovoltaic System and Heat pump technology for residential field. A study of the parameters of the PV sources and their possible development was carried out. The family house was evaluated and described in terms of energy needs for heating and described the possibilities of saving excess energy from the proposed photovoltaic generator. In addition, a system for storing these surpluses in the battery system, calculated investment costs and return on investment rates was proposed.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 47342
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-22
local.subject rodinné domy cs
local.subject fotovoltaika cs
local.subject energetické soustavy cs
local.subject single family houses en
local.subject photovoltaics en
local.subject power systems en


Files in this item

Files Size Format View Description
pešek_2017_dp.pdf 7.402Mb PDF View/Open None
pešek_2017_op.doc 263Kb Unknown View/Open None
pešek_2017_vp.doc 292.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account