Jak pomáhá Společný regionální operační program ve Zlínském kraji obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Jak pomáhá Společný regionální operační program ve Zlínském kraji obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Topolánková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:10:36Z
dc.date.available 2010-07-15T16:10:36Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4126
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se snažila přiblížit problematiku strukturálních fondů Evropské unie, popsala jsem jednotlivé operační programy. Zaměřila jsem se na Společný regionální operační program v programovacím období 2004 - 2006 a na jeho jednotlivé priority a opatření. Blíže jsem se věnovala Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech. V praktické části jsem se zaměřila na to, jak je Opatření 3.2 realizované ve Zlínském kraji. V úvodu této části jsem se věnovala implementaci a problematice hodnocení podaných projektů. Dále jsem popsala jednotlivé projekty schválené v jednotlivých výzvách, provedla zhodnocení jednotlivých kol a pokusila jsem se zhodnotit použití prostředků Společného regionálního operačního programu na podporu sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. cs
dc.format 72 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 883671 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject operační program cs
dc.subject Společný regionální operační program cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject region Soudržnosti cs
dc.subject cílové skupiny cs
dc.subject projekt cs
dc.subject výzva cs
dc.subject social exclusion en
dc.subject operational programme en
dc.subject Joint Regional Operational Programme en
dc.subject the European Union en
dc.subject Structural Funds en
dc.subject Cohesion Region en
dc.subject target group en
dc.subject project en
dc.subject call en
dc.title Jak pomáhá Společný regionální operační program ve Zlínském kraji obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením cs
dc.title.alternative How does the Joint Regional Operational Programme in Zlín region help residents who are endangered by social exclusion en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Foltýnová, Romana
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated In my bachelor's thesis I tried to demonstrate the problem of Structural Funds EU, I outlined the individual operational programmes. I targeted the Joint Regional Operational Programme in years 2004 - 2006 and its priorites and measures. More closely I devoted myself on the Measure 3.2 Support social integration in regions. In practical part I focused on the measure 3.2 in the Zlín region. In introduction part I described implementation and the problem of evaluation of the projects. Then I described projects endorsed in particular calls, and I tried to evaluate the utilization of support to social integration of people in danger of social exclusion in Joint Regional Operational Programme. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4628
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
topolánková_2007_bp.pdfBlocked 862.9Kb PDF View/Open
topolánková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
topolánková_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account