Parkovací senzor pro automobil s výstupem na mobilní telefon

DSpace Repository

Language: English čeština 

Parkovací senzor pro automobil s výstupem na mobilní telefon

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Cichrová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:56Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:56Z
dc.date.issued 2017-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41275
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvoření parkovacího asistenta s ultrazvukovými senzory pro osobní automobil. Systém je řízen mikropočítačem a je bezdrátově propojen s mobilním zařízením pracujícím na platformě Android, které slouží jako výstupní zařízení. V teoretické části jsou popsány principy a vlastnosti jednotlivých potřebných prvků. V druhé části se nachází samotný návrh a praktické ztvárnění parkovacího asistenta
dc.format 64 s. (62 804 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Arduino cs
dc.subject Android cs
dc.subject parkovací asistent cs
dc.subject bezdrátová komunikace cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject Arduino en
dc.subject Android en
dc.subject parking assistant en
dc.subject wireless communication en
dc.subject microcomputer en
dc.title Parkovací senzor pro automobil s výstupem na mobilní telefon
dc.title.alternative A Car Parking Sensor Linked to Mobile Phone Output
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to create a parking assistant with ultrasonic sensors for a passenger car. The system is microprocessor-controlled and wirelessly connected to an Android mobile device that serves as an output device. The theoretical part describes the principles and the characteristics of the individual elements needed. In the second part there is the proposal and practical representation of the parking assistant.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 47386
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-22
local.subject ultrazvuk cs
local.subject senzory cs
local.subject parkování cs
local.subject osobní automobily cs
local.subject aplikace pro mobilní telefony cs
local.subject ultrasound en
local.subject sensors en
local.subject parking en
local.subject passenger cars en
local.subject mobile applications en


Files in this item

Files Size Format View Description
cichrová_2017_dp.pdf 3.936Mb PDF View/Open None
cichrová_2017_op.doc 287.5Kb Unknown View/Open None
cichrová_2017_vp.doc 292.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account