Model skleníku řízený mikropočítačem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Model skleníku řízený mikropočítačem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Vráblík, Viktor
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:58Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:58Z
dc.date.issued 2017-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41292
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vytvoření výukového modelu skleníku, pro práci v předmětu progra-mování mikropočítačů. V teoretické části je popsána historie, základní vlastnosti a rozdělení mikropočítačů. Konkrétněji je rozebrána vývojová deska MKL25Z a její využití ve výuce jako součást výukového kitu. Čtenáři jsou vysvětleny základní principy komunikace po sériové lince I2C. Pro ukázku jsou zde uvedeny i některá komerční řešení problematiky automatizovaných skleníků. V druhé části, je popsán návrh a následná realizace modelu skleníku, včetně všech senzorů a elektrických zapojení. Model byl sestaven s ohledem na snadné připojení k výukovému kitu, proto je zde zdokumentována knihovna pro mikropočítač KL25Z, včetně ukázkové aplikace. Nakonec je vysvětlen postup práce s modelem, včetně možných softwarových rozšíření vhodných jako základ výuky.
dc.format 58 s (51 080)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject skleník cs
dc.subject NXP cs
dc.subject výuka cs
dc.subject mikropočítač en
dc.subject skleník en
dc.subject NXP en
dc.subject výuka en
dc.title Model skleníku řízený mikropočítačem
dc.title.alternative A Model Greenhouse Controlled by a Microcontroller
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The goal of bachelor thesis was create a greenhouse model for education in subject of mi-crocomputer programming. Theoretical part describes the history, basic characteristics and sort of microcomputers. More specifically, the development board MKL25Z and its use in teaching as part of the training kit, are discussed. Next part explains the basic principles of communication over the I2C serial line. There are also listed some commercial solutions for the automated greenhouse. The second part describes the design and production of the greenhouse model, including all sensors and electrical connections. The model was built with an easy connection to the ed-ucation kit. There is also library for the microcomputer KL25Z documented, including a sample application. Finally, it shows how to work with the model, including possible soft-ware extensions suitable as the basis of education.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 47407
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-22
local.subject řízený mikropočítačem cs
local.subject názorné modely cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject skleníky cs
local.subject Controlled by Micro-controller en
local.subject visual models en
local.subject teaching aids en
local.subject greenhouses en


Files in this item

Files Size Format View Description
vráblík_2017_dp.zip 73.95Mb Unknown View/Open None
vráblík_2017_op.doc 288Kb Unknown View/Open None
vráblík_2017_vp.doc 292Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account