Řídicí systémy firmy Siemens a jejich využití v průmyslové automatizaci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řídicí systémy firmy Siemens a jejich využití v průmyslové automatizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matušů, Radek
dc.contributor.author Popelka, Jindřich
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:12:08Z
dc.date.available 2010-07-15T16:12:08Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4129
dc.description.abstract Tato diplomová práce se snaží podat výklad problematiky soudobých programovatelných automatů (PA), seznámit uživatele s možnostmi, které PA nabízejí, jejich výhodami a nevýhodami při řízení strojů nebo průmyslových a technologických procesů. Dále se snaží zdůraznit jejich význam a místo v průmyslové automatizaci. Funkčnost PA je demonstrováno na realném modelu linky, která je řízena PA typu Simatic S7 - 300. Text v teoretické části seznamuje se základními pojmy PA, s kategoriemi PA, s konstrukčním provedením, s programovými možnostmi a s prostředky pro vývoj aplikací. Jsou zde popsány jednotlivé typy PA Siemens a software, který se používá k jeho naprogramování. Aplikační možnosti PA v praktické části jsou dokumentovány na modelu dopravníků linky s využití PA typu Siemens doplněné o výkresovou dokumentaci. cs
dc.format 82 cs
dc.format.extent 7354224 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Automatization en
dc.subject Logic control en
dc.subject PA en
dc.subject PLC en
dc.subject Programmable controler en
dc.subject Control systems en
dc.subject Control en
dc.subject Siemens en
dc.subject Automatizace cs
dc.subject Logické řízení cs
dc.subject PA cs
dc.subject PLC cs
dc.subject Programovatelný automat cs
dc.subject Řídící systémy cs
dc.subject Řízení cs
dc.subject Siemens cs
dc.title Řídicí systémy firmy Siemens a jejich využití v průmyslové automatizaci cs
dc.title.alternative Siemens control systems and their use in industrial automatization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vítek, Aleš
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated This graduation thesis aspires to explain the problems of synchronic PLC programmable logic control, to meet the users with alternatives, which PLC can offer, with their benefits and worses by the regulation of machines or industrial and technologic processes. Than it aspires to point their importance and position in industrial automatization. The utility of PLC is proved on real line's model, which is controlled by PLC, the sort Simatic S7 - 300. The body of theoretical part can meet you with basic notions of PLC, with PLC's kinds, structural's make, programming's options and facility for development of applications. The various types of PLC Siemens are described here, and software, that is to programming necessary, too. The application's potentials of PLC are documented on transporter's line model with using PLC, the sort Siemens, supplemented with plan's documentation in practical part. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6117
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
local.subject programovatelné automaty cs
local.subject řídicí systémy cs
local.subject průmyslová automatizace cs
local.subject programmable controllers en
local.subject control system en
local.subject industrial automation en


Files in this item

Files Size Format View
popelka_2007_dp.pdf 7.013Mb PDF View/Open
popelka_2007_vp.pdf 162.8Kb PDF View/Open
popelka_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account