Zhodnocení rizika nového výrobního programu společnosti AVEX TRADE, spol.s r. o. a navržení vhodného řešení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení rizika nového výrobního programu společnosti AVEX TRADE, spol.s r. o. a navržení vhodného řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelka, Martin
dc.contributor.author Lenhart, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:23:27Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4143
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení rizika pro nový výrobní program ve společnosti AVEX TRADE, spol. s r. o. Jsou zde uvedeny pojmy a významy rizika, jeho hrozeb, slabin, protiopatření a faktorů, které se podílejí právě na hodnocení rizika. V práci můžete také nalézt rizikové faktory pro danou společnost, které jsou hodnoceny za pomoci nepřímé i číselné metody analýz rizika, tj. expertní analýzy, analýzy citlivosti, pravděpodobnosti, absolutní i relativní míry rizika a dalších ukazatelů. V závěru práce je pak doporučení, zda je plánovaný podnikatelský záměr pro společnost vhodný či nikoliv a jaké jsou jiné možné cesty k uplatnění tohoto záměru. cs
dc.format 62, 12 s. příloh cs
dc.format.extent 10393780 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.12.2036
dc.subject Riziko cs
dc.subject expertní analýza cs
dc.subject analýza citlivosti cs
dc.subject pravděpodobnost cs
dc.subject absolutní a relativní míra rizika cs
dc.subject Risk en
dc.subject expert's analysis en
dc.subject sensibility analysis en
dc.subject probability en
dc.subject absolute and relative exposure en
dc.title Zhodnocení rizika nového výrobního programu společnosti AVEX TRADE, spol.s r. o. a navržení vhodného řešení cs
dc.title.alternative New production schedule risk evaluation in the company AVEX TRADE, Ltd. and suitable solution proposal en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-17
dc.date.vskp-available 2036-12-08
dc.description.abstract-translated Bachelor theses is focused on risk evaluation of new production schedule of AVEX TRADE, Ltd. There are stated conceptions and meanings of risk, its menaces, weak points, counteractions and factors which share in risk evaluation. In the theses you can find risk factors for this company, which are clasificated by the aid of indirect and numeric methods of risk analyses, i. e. expert's analysis, sensibility analysis, probability, absolute and also relative exposure and others indicators. At the end of this theses there is my recommendation whether planned prospectus is suitable or not for the company and which any other ways are possible for usány of this prospectus. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4758
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
lenhart_2007_bp.pdfBlocked 9.912Mb PDF View/Open
lenhart_2007_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
lenhart_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account