Analýza konkurenčního prostředí firmy XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mach, Vít
dc.contributor.author Bobálová, Monika
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:18Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:18Z
dc.date.issued 2017-03-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41466
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenčního prostředí projektové a inženýrsko-dodavatelské firmy XY. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z hlediska konkurence, konkurenčního prostředí, konkurenční strategie, konkurenční výhody a analýzy konkurence. Také je zde vysvětlena PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza. Praktická část představuje a popisuje firmu a její hlavní konkurenty v České republice. Následně jsou tito konkurenti porovnáváni z různých hledisek dle dostupných informací. Také je zde zkoumán Porterův model pěti konkurenčních sil a problematika PEST a SWOT analýzy z hlediska podniku. Závěr práce obsahuje osobní návrhy a doporučení pro zlepšení konkurenceschopnosti firmy XY.
dc.format 74 s. (92 976 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject Porterův model cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject strategie cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject Porter's model en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject strategy en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí firmy XY
dc.title.alternative Analysis of Competitive Environment of Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to analysis of competitive environment of projecting and engineering-supplying company XY. In theoretical part is explained basic terminology in terms of competition, competitive environment, competitive strategy, advantages of competition and competition analysis. PEST analysis, Porter's model of five forces, and SWOT analysis are also explained here. Practical part introduces and describes the company, and its main competitors in Czech Republic. These competitors are then compared from different perspectives based on available information. Porter's model of five forces, and problematics of PEST and SWOT analysis are examined here from business perspective. The ending includes personal proposals and recommendations for improvement of competitiveness of company XY.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 47636
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
bobálová_2017_dp.pdf 2.918Mb PDF View/Open None
bobálová_2017_op.pdf 218.7Kb PDF View/Open None
bobálová_2017_vp.pdf 327.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account