Analýza motivačních faktorů na výrobních pozicích ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza motivačních faktorů na výrobních pozicích ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Struhařová, Kateřina
dc.contributor.author Slobodová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:20Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:20Z
dc.date.issued 2017-03-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41488
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na motivační faktory ve výrobních pozicích, kdy většina výrobních firem nejen ve Zlíně řeší problém s udržením stávajících a hledáním nových zaměstnanců. Cílem bakalářské práce je zjistit, co současné nezaměstnané motivuje k ucházení se o práci na výrobních pozicích. Teoretická část bude věnována pojmu motivace, který bude podrobně vysvětlen, dále budou uvedeny příklady finančních a nefinančních motivačních faktorů. V praktické části práce bude s využitím dotazníkového šetření mezi nezaměstnanými analyzováno, které z, v teorii uvedených, motivačních faktorů jsou pro ně opravdu důležité, a to bude porovnáno s aktuální nabídkou 4 lokálních zaměstnavatelů.
dc.format 86 s. (93916)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject personalistika cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject motivační faktory cs
dc.subject Maslowova pyramida potřeb cs
dc.subject odměňování pracovníků cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject výrobní pozice cs
dc.subject human resources en
dc.subject employees en
dc.subject employee motivation en
dc.subject motivations factors en
dc.subject Maslow´s hierarchy of needs en
dc.subject remuneration of employees en
dc.subject unemployment en
dc.subject production position en
dc.title Analýza motivačních faktorů na výrobních pozicích ve Zlíně
dc.title.alternative Analysis of Motivation Factors in Production Positions in Zlín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis focuse on the motivation factors in manufacturing positions, as the majority of production companies in Zlín have problems maintaining current employees and searching for new ones. The goal of this thesis is to find out what the motivation factors of unemployed people are to apply for jobs in production segment. The theoretical part will focus on the term motivation, which will be explained, then examples of financial and non-financial motivation factors will be stated. Practical part will using the questionnaire analyze, which of the motivation factors stated in theoretical part are really important for unemployed people and the findings will be compared to 4 job offers of local production companies.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 47661
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
slobodová_2017_dp.pdf 2.174Mb PDF View/Open None
slobodová_2017_op.pdf 213.8Kb PDF View/Open None
slobodová_2017_vp.pdf 347.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account