How Possessing Particular Personal Skills of Successful Expatriates Influences Students' and Graduates' Willingness to Work Abroad

DSpace Repository

Language: English čeština 

How Possessing Particular Personal Skills of Successful Expatriates Influences Students' and Graduates' Willingness to Work Abroad

Show full item record

No preview available
Title: How Possessing Particular Personal Skills of Successful Expatriates Influences Students' and Graduates' Willingness to Work Abroad
Author: Poláčková, Michaela
Advisor: Davies, Eleanor
Abstract: Fenomén globalizácie sa neobjavil len nedávno a určite pretrvá aj do budúcnosti. Neustály tlak na študentov a absolventov robí zamestnanie sa omnoho ťažšie. A preto zamestnávatelia kladú čoraz väčší dôraz na uchádzačov so zručnosťami využiteľnými v rôznych oblastiach a odboroch. Spoločnosti si uvedomili, že práve zamestnanie ľudí ktorí už vykonávajú prácu mimo ich domovskú krajinu, expatriotov, prináša mnohé výhody, ktoré môže firma využiť pre svoj ďalší rozvoj, alebo na udržanie si pozície v medzinárodnej konkurencii. Byť otvorený novým zážitkom, vidieť odlišnosť kultúr a krajín ako príležitosť na rozvoj, vedieť riešiť problémy, či správne sa rozhodovať, sú len pár z výhod ktoré prinášajú. Spolu s nimi prichádza nutnosť presťahovať sa do úplne novej krajiny. Sú súčasní študenti a absolventi pripravení držať krok s týmto rýchlo sa rozvíjajúcim svetom? Do akej miery sú ochotní prijať výzvu a žiť v inej kultúre? Čo by ich prinútilo zamyslieť sa nad možnosťou pracovať mimo ich domovskú krajinu? Majú na to stať sa občanom celého sveta? V prípade že áno, chcú rozvíjať svoju kariéru v medzinárodnom prostredí? V závislosti od čiastkových cieľov bakalárskej práce budú použité Pearsonova korelačná analýza, ANOVA analýza, a Z test. Zahrnuté budú takisto štatistické metódy vrátane priemeru, štandardnej odchýlky, okrem toho aj slovná analýza vybraných otázok. Pretože autorka tejto bakalárskej práce strávila každý rok jej vysokoškolského štúdia v inej krajine, pochopila dôležitosť prepojiť sa s inými kultúrami, čeliť novým situáciám a prostrediu. Táto skúsenosť bola hnacou silou pre ďalšie skúmanie tejto oblasti, práve výberom tejto témy pre písanie bakalárskej práce a takisto v ďalšom štúdiu riadenia ľudských zdrojov v medzinárodnom prostredí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/41519
Date: 2016-12-15
Availability: Bez omezení
Department: Ústav podnikové ekonomiky
Discipline: Management a ekonomika
Grade for thesis and defense: A 47745


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
poláčková_2017_dp.pdf 3.260Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account