Návrh metodiky výkonu interního auditu ve vybraných obcích Zlínského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh metodiky výkonu interního auditu ve vybraných obcích Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Filáková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2017-10-04T11:25:08Z
dc.date.available 2017-10-04T11:25:08Z
dc.date.issued 2017-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41553
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu provádění kontrolních mechanismů ve veřejné správě a to konkrétně u municipálních jednotek. Hlavním cílem je vypracování metodiky výkonu interního auditu ve vybrané obci Zlínského kraje. Teoretická část formou literární rešerše přibližuje čtenářům klíčové pojmy diplomové práce: veřejná správa a její systém v ČR, územně samostatné celky, veřejné prostředky, kontrolní systém, interní audit. Praktická část obsahuje vypracování všeobecné metodiky výkonu interního auditu a metodiky výkonu interního auditu ve vybrané municipální jednotce, návrh dalších možností kontrolního systému dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, dále pak určení finanční náročnosti jednotlivých kontrolních metod, jejich srovnání a doporučení aplikace nejvhodnější kontrolní metody z hlediska splnění zákonné povinnosti, účelnosti, efektivity a hospodárnosti.
dc.format 149 s. (195 688 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Veřejná správa cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject hospodaření cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject klasifikace cs
dc.subject interní a externí audit cs
dc.subject zákon o finanční kontrole ve veřejné správě cs
dc.subject Public administration en
dc.subject state administration en
dc.subject municipal government en
dc.subject economy en
dc.subject financial control en
dc.subject classification en
dc.subject internal and external audit en
dc.subject Financial Supervision Act en
dc.title Návrh metodiky výkonu interního auditu ve vybraných obcích Zlínského kraje
dc.title.alternative The Project of the Internal Audit Methodology in Selected Municipalities of Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Markéta
dc.date.accepted 2017-09-18
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the analysis of the current state of implementation of control mechanisms in public administration, specifically with municipal units. The main objective is to develop an internal audit performance methodology in a selected municipality of the Zlín Region. The theoretical part, in the form of literary research, brings to the readers the key concepts of the diploma thesis: public administration and its system in the Czech Republic, territorial units, public funds, control system, internal audit. The practical part consists of elaboration of a general methodology of performance of internal audit and methodology of performance of internal audit in a selected municipal unit, proposal of other possibilities of the control system according to the Financial Supervision Act in public administration, determination of financial demands of the individual control methods, their comparison and recommendations for the application of the most appropria-te control method in terms of compliance with the lawfulness, effectiveness, efficiency and economy.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 47752
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-08-29


Files in this item

Files Size Format View Description
filáková_2017_dp.pdf 3.974Mb PDF View/Open None
filáková_2017_op.docx 24.34Kb Unknown View/Open None
filáková_2017_vp.docx 24.61Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account