Analýza dopravní obslužnosti ve městě Zlín a jeho okolí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza dopravní obslužnosti ve městě Zlín a jeho okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Zahnaš, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:29:01Z
dc.date.available 2010-07-15T16:29:01Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4159
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dopravní obslužnosti města Zlín a jeho okolí. V teoretické části se nachází především klasifikace jednotlivých druhů dopravní obslužnos-ti a vymezení pojmů s obslužností souvisejících. Analytická část obsahuje faktické údaje, které charakterizují současný stav dopravní obslužnosti v dané oblasti. Závěrem práce je uvedeno několik návrhů na zlepšení tohoto stavu. Cílem práce je zmapování možností pře-pravy a jejich kvalita a také zhodnocení jejích nedostatků a jejich případná náprava. cs
dc.format 70 s, 4 s obr. příloh cs
dc.format.extent 1488274 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: obslužnost cs
dc.subject doprava cs
dc.subject Zlín cs
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject železnice cs
dc.subject grafikon cs
dc.subject rychlostní komunikace cs
dc.subject cyklostezka cs
dc.subject silnice cs
dc.subject Keywords:transport service en
dc.subject traffic en
dc.subject Zlín en
dc.subject infrastructure en
dc.subject railway en
dc.subject motorway en
dc.subject bycicle ways en
dc.subject road en
dc.title Analýza dopravní obslužnosti ve městě Zlín a jeho okolí cs
dc.title.alternative Analysis of trasport services in the city of Zlín and it's surroundings en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Voloch, Jaroslav
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is dealing with analysis transport services in the city of Zlín and it's surroundings. In the theoretical part of thesis contains description of each way of transport and specific terms coherent with transport services. Analytical part reports about datas, which characterize present condition of transport services in the region. The summary describes possible ways of improvement of this condition en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6522
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zahnaš_2007_bp.pdf 1.419Mb PDF View/Open
zahnaš_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
zahnaš_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account