Vývoj veřejné správy a jejich reforem v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj veřejné správy a jejich reforem v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš cs
dc.contributor.author Bednaříková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:29:56Z
dc.date.available 2010-07-15T16:29:56Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4163
dc.description.abstract Celá práce je zaměřena na popis vývoje reforem veřejné správy na území našeho státu. V úvodu jsem se zaměřila na historický vývoj, který do jisté míry ovlivňuje i současný stav veřejné správy v České republice. Vývoj země je vždy úzce spjat s vývojem veřejné správy na daném území. V současné době má veřejná správa již ucelenou podobu. Jedním z hlavních témat veřejné správy, její modernizace a celkový přístup k občanům. cs
dc.format 65 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 659958 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Reforma veřejné správy cs
dc.subject Veřejná správa cs
dc.subject Samospráva cs
dc.subject Zemské a Krajské zřízení cs
dc.subject Ústřední a Územní státní správa cs
dc.subject Reform of public administration en
dc.subject Public administration en
dc.subject Self-government en
dc.subject Municipal and reginonal system en
dc.subject Central and territorial state administration en
dc.title Vývoj veřejné správy a jejich reforem v ČR cs
dc.title.alternative The development of the public administration and its reforms in Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří cs
dc.date.accepted 2007-06-11 cs
dc.description.abstract-translated My work is set to description of process in reformes of public administration in territory of our state. Firstly I would like to describe historical development, which in some ways influences present feather of public management in the Czech republic. Development of the country is closely adherent to process of evolution of public administration in the explicit place. Now public administration has got utility form. One of the main themes of present public management is modernization and open approach to people. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4594
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bednaříková_2007_bp.pdfBlocked 644.4Kb PDF View/Open
bednaříková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
bednaříková_2007_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account