Design a vizuální styl videohry

DSpace Repository

Language: English čeština 

Design a vizuální styl videohry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stránský, Bohuslav
dc.contributor.author Giertlová, Elena
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:31Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:31Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41641
dc.description.abstract ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou herních stereotypů a vývojem her samotných. Teoretická část krátce popisuje definici pojmu 'hra', věnuje se její historii a vývoji, taktéž z vizuální stránky. Hlavní problematikou a analýzou práce jsou stereotypy hlavních hrdinů, taky her celkově. V neposlední řadě popisuje i motivaci lidí k hraní her. Praktická část pak předsta-vuje moje vlastní řešení smyšlené počítačové hry v podobě concept artu, digitálních ilustrací načrtávajícími herní charaktery, prostředí a vizuál hry zvanej K.A. Popisuje zužitko-vané poznatky a informace získané v teoretické části.
dc.format 57
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hra cs
dc.subject herní design cs
dc.subject digitální ilustrace cs
dc.subject concept art cs
dc.subject počítačová hra cs
dc.subject game en
dc.subject game design en
dc.subject digital illustration en
dc.subject concept art en
dc.subject computer game en
dc.title Design a vizuální styl videohry
dc.title.alternative Design and Visual Style of a Videogame
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dosoudilová, Jana
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated This project deals with the issue of stereotypes in games and the game development itself. Theoretical part shortly describes definition of the term 'game', the history and develop-ment of games, from the visual side as well. The main point of analysis in this project is the stereotype of a game character, or game itself. Last, but not least, thesis describes mo-tivation of people to play games. Practical part introduces my own solution of the imagina-ry computer game, in the form of concept art, digital illustrations that show main game characters, enviroment and a visual of the game called K.A. It describes knowledge and information gained during analysis in theoretical part.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 49171
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
giertlová_2018_dp.pdf 4.471Mb PDF View/Open None
giertlová_2018_vp.zip 199.4Kb application/zip View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account