Aplikace guerilla marketingu na vybrané projekty společnosti Petarda production, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace guerilla marketingu na vybrané projekty společnosti Petarda production, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Kvapilová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:31:24Z
dc.date.available 2010-07-15T16:31:24Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4168
dc.description.abstract Práce byla napsána pod heslem neustálých změn doprovázejících i marketing. Proto bylo jako téma bakalářské práce zvoleno téma guerilla marketing. V práci byly uvažovány všechny moderní trendy a způsoby uvažování v této sféře marketingu. Bylo také zmíněno, že pro svět není guerilla marketing ničím novým, ale že v našich podmínkách se s tímto pojmem setkáváme velmi zřídka. Bylo také upozorněno na fakt, že guerilla marketing je často spojován s příliš nekorektními marketingovými kampaněmi. Cílem této práce bylo ukázat, že guerilla marketing není jen pro ty nejodvážnější, ale že je vhodný pro každou kampaň. Toto bylo doloženo jeho aplikací na dva zcela se odlišující projekty společnosti Petarda production, a.s. Bylo také provedeno doporučení spolu s nákladovou a rizikovou analýzou. cs
dc.format 65 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1071852 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika cs
dc.subject guerilla marketing cs
dc.subject kreativita cs
dc.subject creativity en
dc.subject ethics en
dc.subject Guerilla Marketing en
dc.title Aplikace guerilla marketingu na vybrané projekty společnosti Petarda production, a.s. cs
dc.title.alternative Guerilla Marketing applications for selected projects in Petarda company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kořenek, Josef
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated This work has been written in a shade of constant changes including marketing as well. That is why the topic for it, guerilla marketing, has been chosen. There have been all the latest trends considered and included in this marketing area. It was also mensioned that guerilla marketing was not a new thing in the world in any way, but we do not apply it as often as elsewhere. It was noticed that guerilla marketing is often connected with incorrect marketing campaignes. The aim of this work was to show that guerilla marketing is not for the bravest people only, but it is suitable for every campaigne. This has been proved by its applying in two completely different projects in Petarda company. There has been a recommendation made to the company together with costs and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6833
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kvapilová_2007_bp.pdf 1.022Mb PDF View/Open
kvapilová_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
kvapilová_2007_op.doc 628.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account