Investiční rozvoj města Otrokovice v letech 2003-2006 a výhled do roku 2008

DSpace Repository

Language: English čeština 

Investiční rozvoj města Otrokovice v letech 2003-2006 a výhled do roku 2008

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žák, František
dc.contributor.author Gajdošíková, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:34:37Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4177
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá investičním rozvojem města Otrokovice. Pro zjištění hospodaření je provedena analýza příjmů a výdajů a pomocí vybraných finančních ukazatelů finanční analýza města v letech 2003 - 2006. Dále jsou navrhnuty investice pro roky 2007, 2008 a doporučen návrh financování rozvoje. V závěru práce jsou formulovány návrhy a doporučení pro investiční rozvoj. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 431833 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.12.2036
dc.subject Rozpočtové příjmy cs
dc.subject rozpočtové výdaje cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject investiční projekt cs
dc.subject Budget incomes en
dc.subject budget expenditure en
dc.subject financial analysis en
dc.subject strategic planning en
dc.subject capital project en
dc.title Investiční rozvoj města Otrokovice v letech 2003-2006 a výhled do roku 2008 cs
dc.title.alternative Investment development of the town of Otrokovice in 2003-2006 and perspective till 2008 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-15
dc.date.vskp-available 2036-12-08
dc.description.abstract-translated This bachelor paper deals with the investment advancement of the town of Otrokovice. For finding out the economy the analysis of the receipts and expenditures and by the selected financial indicators the financial analysis in the years 2003 - 2006 are carried out. Further the investments for the years 2007, 2008 are proposed and the proposal of the financial advancement is proposed. There are some proposals and recommendations for the investment advancement being defined in the resume of this paper. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4746
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
gajdošíková_2007_bp.pdfBlocked 421.7Kb PDF View/Open
gajdošíková_2007_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
gajdošíková_2007_op.doc 63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account