Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Úředníček, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:36:09Z
dc.date.available 2010-07-15T16:36:09Z
dc.date.issued 2007-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4182
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou úspor tepla při ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla v budovách U5. Zdrojem tepla je zde využito odpadní vody, která ve velkém množství odchází z budov zcela bez využití. Tepelné čerpadlo dokáže zužitkovat nejen zbytkovou energii obsaženou v odpadní vodě, ale také nízkopotenciální energii, kterou obsahuje voda již z okolí. Tento projekt tepelného čerpadla by měl při své realizaci nízké pořizovací náklady a vysokou účinnost, ve srovnání s ostatními zdroji tepla, protože odpadní voda má celoročně stálou teplotu bez ohledu na roční období. U tohoto projektu také není potřeba rozsáhlých zemních prací jako je tomu téměř u všech ostatních přírodních zdrojů. Navíc svou teplotou je odpadní voda velmi výhodná pro tepelné čerpadlo. Projekt by měl při své realizaci nemalé ekonomické úspory. cs
dc.format 95 s. , 6 příloh cs
dc.format.extent 1441990 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tepelné čerpadlo cs
dc.subject vytápění cs
dc.subject teplo cs
dc.subject výměník cs
dc.subject sdílení tepla cs
dc.subject heat pump en
dc.subject heating en
dc.subject heat en
dc.subject heat exchange en
dc.subject thermal transmittance en
dc.title Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5 cs
dc.title.alternative Energy saving project from waste water in U5 building en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrdina, Josef
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated This master work deal with problems about save energy to preparing warm useful water by heat pump in our school. Source of heat is waste water which leaving our school without usage. Heat pump save scrap heat from waste water and low-temperature energy from countryside include in the this water. This heat pump project should be low-spending and high-useful effect then other natural sources, because waste water has changeless temperature all seasons of the year. This project needn't ground works as like at nearly all other natural sources of heat. Temperature of waste water is very good to heating by heat pump. This project should be has a very good economies. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5330
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
úředníček_2007_dp.pdf 1.375Mb PDF View/Open
úředníček_2007_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
úředníček_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account