1. Teoretická část: Abstraktní fotografie 2. Praktická část: a) autorská publikace: Zeitgeist b) volný výstavní soubor: Abstraktní fotografie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Abstraktní fotografie 2. Praktická část: a) autorská publikace: Zeitgeist b) volný výstavní soubor: Abstraktní fotografie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišerová, Lucia
dc.contributor.author Chrenka, Matej
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:49Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:49Z
dc.date.issued 2017-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41856
dc.description.abstract Diplomová práca popisuje rôzne prístupy výtvarných fotografov k abstrakcii. Snaží sa vysvetliť niektoré kľúčové pojmy, ktoré využíva teoretický diskurz pri popisovaní abstraktnej fotografie a dáva ich do súvislosti so štrukturalistickou teóriou znakov. Snaží sa poprieť mýtus objektívnej predmetnej fotografie na príkladoch konkrétnych autorov, ktorí zámerne tento konštrukt vyvracajú. Taktiež popisuje širší kontext výtvarných hnutí bezprostredne ovplyvňujúcich chápanie abstraktného obrazu vo fotografii a ilustruje jej vzťah k dobovej maľbe.
dc.format 74 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject abstraktná fotografia cs
dc.subject nenaratívna fotografia cs
dc.subject nefiguratívna fotografia cs
dc.subject generatívna fotografia cs
dc.subject nereprezentatívna fotografia cs
dc.subject semiotika cs
dc.subject abstract photography en
dc.subject non-narrative photography en
dc.subject non-figurative photography en
dc.subject generative photography en
dc.subject non-representative photography en
dc.subject semiotics en
dc.title 1. Teoretická část: Abstraktní fotografie 2. Praktická část: a) autorská publikace: Zeitgeist b) volný výstavní soubor: Abstraktní fotografie
dc.title.alternative 1. Theoretical part : Abstract Photography 2. Practical part: a) Zeitgeist b) Abstract Photography
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Reichstäter, Michal
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated This diploma paper describes various approaches towards abstract photography. It tries to explain some of the key terms, theoretical discourse uses in describing abstract photography In key terms of theoretical discourse it explains connections between structuralist theory of signs and abstract photography. It disclaim the myth of photography as an objective artistic representation using examples of specific authors, negating this myth in their artwork. Using general context of artistic movements it describes influences directly shifting paradigm of abstract depiction in photography in connection with contemporary painting.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 49460
dc.date.submitted 2018-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
chrenka_2018_dp.zip 294.2Mb Unknown View/Open None
chrenka_2018_op.pdf 82.81Kb PDF View/Open None
chrenka_2018_vp.pdf 90.03Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account