Správní úprava přestupkového řízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Správní úprava přestupkového řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Kováčová, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:37:07Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:41Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4185
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o přestupkovém řízení. V úvodní části se tato práce zabývá správním řízením, obecným pojetím přestupku, a jsou zmíněny zásady řízení o přestupcích. Dále je v zde řešena problematika řízení o přestupcích. Cílem této práce je celková charakteristika přestupkového řízení a zhodnocení současného stavu. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 1493347 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.01.2012
dc.subject správní řízení cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject příslušnost správních orgánů cs
dc.subject řízení o přestupku cs
dc.subject účastníci řízení cs
dc.subject sankce cs
dc.subject přezkoumání rozhodnutí cs
dc.subject výkon rozhodnutí o přestupku cs
dc.subject administrative procedure en
dc.subject administrative delikt en
dc.subject competency of administrative agency en
dc.subject administrative delikt procedure en
dc.subject participants in proceedings en
dc.subject legal sanction en
dc.subject decision reviewing en
dc.subject exercise of decision en
dc.title Správní úprava přestupkového řízení cs
dc.title.alternative Administrative Hearing of the Administrative Delicts en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurníková, Jana
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with administrative delikt procedure. It is introduction part the work deals with administrative procedure, general understanding of administrative delicts and with theses of administrative delikt procedure. Moreover, the work describes the administrative delikt procedure. The aim of my thesis is to characterized administrative delikt procedure and the evaluation actual state of affairs. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4643
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kováčová_2007_bp.pdfBlocked 1.424Mb PDF View/Open
kováčová_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
kováčová_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account