Uplatnění metod průmyslového inženýrství při realizaci nového projektu ve vybrané firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uplatnění metod průmyslového inženýrství při realizaci nového projektu ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šišková, Veronika
dc.contributor.author Běhunčíková, Petra
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:49Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:49Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41873
dc.description.abstract Diplomová práca sa zameriava na implementáciu projektu do výroby vo firme, v ktorej nie sú zavedené metódy priemyselného inžinierstva. V teoretickej časti je spracovaná literárna rešerš a sformulované teoretické východiská, ktoré sú následne aplikované v praxi. Praktická časť charakterizuje spoločnosť a jej hlavných konkurentov, definuje a popisuje problém a analyzuje súčasný stav výroby. Súčasťou praktickej časti je projekt, ktorého výstupom sú na základe pozorovaní a meraní vypracované návrhy na zlepšenie výrobného systému a implementáciu projektu do výroby.
dc.format 105 s. (121 326 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Priemyselné inžinierstvo cs
dc.subject štíhla výroba cs
dc.subject štíhly layout cs
dc.subject tímová práca cs
dc.subject vizualizácia pracoviska cs
dc.subject štandardizácia práce cs
dc.subject Industrial engineering en
dc.subject lean production en
dc.subject lean layout en
dc.subject teamwork en
dc.subject visualization of the work-place en
dc.subject standardization of work en
dc.title Uplatnění metod průmyslového inženýrství při realizaci nového projektu ve vybrané firmě
dc.title.alternative Application of Industrial Engineering Methods in the Implementation of a New Project in Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel
dc.date.accepted 2018-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on project implementation in production in a company where industrial engineering methods are introduced. In the theoretical part, the literary re-search and theoretical formulations are formulated, which are subsequently applied in practice. The practical part characterizes the company and its main competitors, defines and describes the problem and analyses the current state of production. Part of the practical part is a project, the output of which is based on observations and measurements made by proposals to improve the production system and implementation of the project into production.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 49485
dc.date.submitted 2018-04-10


Files in this item

Files Size Format View Description
běhunčíková_2018_dp.pdf 8.030Mb PDF View/Open None
běhunčíková_2018_op.docx 28.95Kb Unknown View/Open None
běhunčíková_2018_vp.docx 30.15Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account