Mapování toku hodnot ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mapování toku hodnot ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ondra, Pavel
dc.contributor.author Szöcsová, Žaneta
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:51Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:51Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41920
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá mapováním hodnotového toku a analýzou plýtvání ve vybrané výrobní společnosti. Cílem bylo zvýšit přidanou hodnotu výrobního procesu vybraného výrobkového představitele alespoň o 10 % do konce roku 2018. V první části jsou definovány pojmy plýtvání, úzké místo a přidaná hodnota. Dále jsou zde popsány jednotlivé metody průmyslového inženýrství, jejichž prostřednictvím má dojít ke zlepšení současného stavu. V rámci analýzy byly využity rozhovory, pohybové analýzy a snímky pracovního dne pracovníků i strojů Na základě analýz byla vyhotovena mapa současného stavu, včetně popsání plýtvání nacházejících se ve výrobním procesu. Po navržení východisek na zlepšení současného stavu byla vypracována budoucí VSM spolu s akčním plánem, které by měly přispět k racionalizaci procesů ve vybrané společnosti.
dc.format 115 s. (154 992 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mapování hodnotového toku cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject úzké místo cs
dc.subject hodnotový tok cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject Value stream mapping en
dc.subject waste en
dc.subject the constrain en
dc.subject value stream en
dc.subject lean manufacturing en
dc.title Mapování toku hodnot ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Value Stream Mapping in the company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukša, Dalibor
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated This Master´s thesis is focused on a value stream mapping and a waste analysis in a chosen company. The aim of this thesis was to increase an added value of the production process by at least 10% until the end of 2018. In the first part there are defined terms such as waste, constrains and added value. Furthermore there are described individual methods of industrial engineering, use of which should improve the current situation. As parts of the analysis there were used interviews, workers movement analysis and machinery and work-ers workday scan. Based on this analysis there was presented a map of the current situation including the description of waste within the existing production process. After suggesting the basis as how to improve the current status there was prepared a future VSM together with an action plan which should contribute to process rationalization in a chosen company.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 49541
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
szöcsová_2018_dp.pdf 4.773Mb PDF View/Open None
szöcsová_2018_op.pdf 195.5Kb PDF View/Open None
szöcsová_2018_vp.pdf 391.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account