Návrhy opatření ke snížení sociálně patologických jevů u vyloučených skupin obyvatelstva v Uherském Hradišti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrhy opatření ke snížení sociálně patologických jevů u vyloučených skupin obyvatelstva v Uherském Hradišti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Černá, Lucie
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:52Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:52Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41929
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku sociálně patologických jevů. Konkrétně je práce zamě-řena na bezdomovectví. Cílem práce je vysvětlit pojem bezdomovectví, druhy bezdomo-vectví a jeho příčiny. V rámci řešení problému je použito analýzy současného stavu a meto-dy rozhovoru. Podstatou řešení je zjistit aktuální situaci. V rámci práce jsou navrženy mož-né způsoby řešení, které umožňují danou problematiku zmírnit či vyřešit. Přínosem této práce jsou nejen možná řešení, ale také větší informovanost o dané problematice.
dc.format 68 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject reintegrace cs
dc.subject socially pathological phenomena en
dc.subject social exclusion en
dc.subject poverty en
dc.subject homelessness en
dc.subject reintegration en
dc.title Návrhy opatření ke snížení sociálně patologických jevů u vyloučených skupin obyvatelstva v Uherském Hradišti
dc.title.alternative Proposals for Measures to Reduce Socially Pathological Phenomena in Excluded Population Groups in Uherské Hradiště
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the problem of socially pathological phenomena. Specifically, work is focused on homelessness. The aim of the thesis is to explain the concept of homelessness, types of homelessness and its causes. Problem is solving used to analyze current status and method of interview. The essence of the solution is to find out the current situation. In the work are proposed possible ways of solutions that allow the issue to be mitigated or solved. The benefits of this work are not only possible solutions but also greater knowledge of the issue.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 49555
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
černá_2018_dp.pdf 2.337Mb PDF View/Open None
černá_2018_op.docx 22.49Kb Unknown View/Open None
černá_2018_vp.docx 26.22Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account