Projekt implementace systému údržby ve vybraném podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace systému údržby ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Veselý, Lukáš
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:52Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:52Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41946
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem systému údržby TPM pro management údržby ve společnosti Toray Textiles Central Europe s.r.o. Práce je rozdělena na části teoretickou, analytickou a praktickou. Teoretická část je zpracována literární rešerší a je zacílena pro zpracování analytické a projektové části. Analytická část je zaměřena na analýzu současného stavu preventivní a prediktivní údržby v podniku. Na základě analýzy byl vytvořen projekt, který si klade za cíl zlepšení současného systému údržby ve společnosti pomocí systému TPM, poskytující užitečné informace a funkce pro snížení celkové poruchovosti strojů. Závěr projektu je tvořen nákladovým hodnocením navržených systémů.
dc.format 88 s. (14 137 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject TPM cs
dc.subject preventivní údržba cs
dc.subject prediktivní údržba cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject prostoje cs
dc.subject systém údržby cs
dc.subject poruchovost cs
dc.subject TPM en
dc.subject preventive maintenance en
dc.subject predictive maintenance en
dc.subject productivity en
dc.subject downtime en
dc.subject maintenance system en
dc.subject disturbance en
dc.title Projekt implementace systému údržby ve vybraném podniku
dc.title.alternative Project of Maintenance System Implementation in the Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Žůrek, Martin
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated The thesis deal with the maintenance system TPS for managment maintenance in company the Toray Textiles Central Europe, s.r.o. The thesis is dividid into theoritical, analytical and practical part. The theoretical part is processed by literary research and it is arimed at analytical and project part processing. The analytic part is focused on the analysis of the current state of preventive and predictive maintenance in the company. Based on the analisis, a project was developed that aims to improve the company´s current maintenance system using TPM, providing useful information and funcions to reduce overall machine failure. The conclusion of the project is the cost evaluation of the proposed systems.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 49574
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-03-28


Files in this item

Files Size Format View Description
veselý_2018_dp.pdf 3.507Mb PDF View/Open None
veselý_2018_op.pdf 474.7Kb PDF View/Open None
veselý_2018_vp.docx 25.71Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account