Analýza faktorů ovlivňujících rozhodovací proces při nákupu zdravotní obuvi MEDI firmy Baťa a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza faktorů ovlivňujících rozhodovací proces při nákupu zdravotní obuvi MEDI firmy Baťa a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Válková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:41:41Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4194
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat faktory ovlivňující rozhodovací proces při nákupu zdravotní obuvi MEDI firmy Baťa a.s. V teoretické části byly zpracovány teoretické a metodické poznatky týkající se faktorů ovlivňujících rozhodovací proces při nákupu, diabetické obuvi, marketingové strategie a současného strategického marketingu. V praktické části byly uvedeny techniky dotazníkového šetření a vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření týkající se analýzy faktorů ovlivňujících rozhodovací proces při nákupu zdravotní obuvi MEDI firmy Baťa a.s. Nakonec byla navrhnuta marketingová strategie firmy Baťa a.s. při prodeji zdravotní obuvi MEDI. cs
dc.format 63 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 893495 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject Diabetes mellitus cs
dc.subject diabetická obuv cs
dc.subject profylaktická obuv cs
dc.subject zdravotní obuv MEDI cs
dc.subject obuv cs
dc.subject faktory ovlivňující rozhodovací proces cs
dc.subject nákup zdravotní obuvi cs
dc.subject Baťa a.s. cs
dc.subject Diabetes mellitus en
dc.subject diabetic shoes en
dc.subject profylactic shoes en
dc.subject health shoes MEDI en
dc.subject factors influencing decision-making process en
dc.subject shopping for health shoes en
dc.subject Bata a.s en
dc.title Analýza faktorů ovlivňujících rozhodovací proces při nákupu zdravotní obuvi MEDI firmy Baťa a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of factors influencing decision-making process of shopping for the health shoes MEDI of the company Bata a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomancová, Lucie
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to analyse factors influencing decision-making process of shopping for the health shoes MEDI of the company Bata a.s. In the theoretical part were processed teoretical and methodical pieces of knowledge concerning factors influencing decision-making process of shopping, diabetic shoes, marketing strategy and present strategic marketing. In the practical part were presented the technics of marketing research and evaluated the results of marketing research focusing on analyse of the factors influencing decision-making process of shopping for the health shoes MEDI of the company Bata a.s. In the end was suggested a marketing strategy for the company Bata a.s. of selling health shoes MEDI. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6750
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
válková_2007_bp.pdfBlocked 872.5Kb PDF View/Open
válková_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account