Program rozvoje města Uherský Brod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Uherský Brod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Macháčková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:42:00Z
dc.date.available 2010-07-15T16:42:00Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4195
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zpracovat program rozvoje města Uherský Brod. Program rozvoje by měl poskytnout ucelený pohled na město, na jeho historii, současnost i budouc-nost. Program rozvoje pomůže odhalit problémy města, ale také možnosti jeho rozvoje. Skládá se ze dvou hlavních částí. Jedná se o část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá obecnou definicí programu rozvoje obce, právními aspekty a vysvětlením jednotlivých pojmů, které souvisí s programem rozvoje a v práci se objevují. Praktická část je složena ze socioekonomické analýzy města Uherský Brod a SWOT analýzy. Analytická část poskytne informace o socioekonomickém prostředí města, následně je zpracována SWOT analýza. Na základě SWOT analýzy jsou zpracovány jednotlivé strategické cíle roz-voje, návrh opatření a katalog projektů. cs
dc.format 116 s. cs
dc.format.extent 1837265 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Program rozvoje města cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Development programme of the town en
dc.subject socioeconomic analyse en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject strategic aims en
dc.subject draft of mesures en
dc.subject catalogue of the projects en
dc.title Program rozvoje města Uherský Brod cs
dc.title.alternative The Plan of developement of the town Uherský Brod en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maryáš, Jaroslav
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor thesis is to compile The development programme of the town Uherský Brod. The development programme should afford a owerview of the town, of town's history, present and future. The development programme can discover the town problems, but also the possibility of the town development. It consists two main parts. Theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the development plan's general definition, juridical aspects, explanation of terms which are related with the development plan and are included in the document. Practical part com-prises of socio-economic analysis of Uherský Brod municipality and SWOT analysis. The analytical part of the Bachelor thesis offers the information on the socioeconomic environ-ment of the town. Aftewards the SWOT analyse is compiled. The strategic aims of the de-velopment, the draft of measures and the catalogue of the projects are compiled on the basis of the SWOT analyse. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5755
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
macháčková_2007_bp.pdf 1.752Mb PDF View/Open
macháčková_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
macháčková_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account