Hodnocení a návrh projektu rozvoje ekologického zemědělství v CHKO Bílé Karpaty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení a návrh projektu rozvoje ekologického zemědělství v CHKO Bílé Karpaty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Hesová, Monika
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:55Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:55Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41996
dc.description.abstract Diplomová práce se dotýká problematiky ekologického zemědělství na konkrétně vymezeném území CHKO Bílé Karpaty. Hlavním cílem této práce byl návrh projektu rozvoje ekologického zemědělství v této oblasti. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí náležitých analýz a metod. Prvním bodem bylo provedení kritické rešerše literárních zdrojů týkajících se dané problematiky. K naplnění hlavního cíle práce bylo dále zanalyzováno zkoumané území. Spolu s analýzou k němu dopomohly také rozhovory s vybranými aktéry ekologického zemědělství působících na tomto území. Dalším krokem bylo sestavení SWOT analýzy, která byla odvozena z výše uvedených aspektů. Na základě provedených analýz a rozhovorů s aktéry ekologického zemědělství na vymezeném území byl zpracován návrh projektu jeho rozvoje a ten podroben časové, finanční a rizikové analýze, čímž bylo dosaženo hlavního cíle této práce.
dc.format 141 s. (292 531 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ekologické zemědělství cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject CHKO Bílé Karpaty cs
dc.subject venkov cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject rozhovory cs
dc.subject Organic Farming en
dc.subject Development en
dc.subject White Carpathian Protected Landscape Area en
dc.subject Countryside en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject Interviews en
dc.title Hodnocení a návrh projektu rozvoje ekologického zemědělství v CHKO Bílé Karpaty
dc.title.alternative Evaluation and Project Proposal for the Organic Farming Development in the White Carpathian Protected Landscape Area
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated The master's thesis deals with the issue of organic farming on a specific territory of the White Carpathian Protected Landscape Area. The main aim of this work was a project proposal for the organic farming development in this area. This objective was achieved through the appropriate analyzes and methods. The first point was the critical research of literary sources related to the given issue. In order to fulfill the main goal of the work, the investigated territory was further analyzed. Together with the analysis was also facilitated by interviews with selected actors of organic farming operating in this area. The next step was to compile a SWOT analysis that was derived from the above aspects. On the basis of the analyzes performed and interviews with the actors of organic farming in the defined area, a project proposal of its development was elaborated and subjected to a time, financial and risk analysis, thus achieving the main goal of this work.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 49641
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
hesová_2018_dp.pdf 9.661Mb PDF View/Open None
hesová_2018_op.docx 23.89Kb Unknown View/Open None
hesová_2018_vp.docx 24.33Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account