Klastrové organizace jako nástroj regionálního rozvoje Olomouckého kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Klastrové organizace jako nástroj regionálního rozvoje Olomouckého kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slováková, Markéta
dc.contributor.author Pivničková, Jana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:55Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:55Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41999
dc.description.abstract Diplomová práce byla zaměřena na klastrové organizace jako nástroj regionálního rozvoje Olomouckého kraje. Klastry a klastrové organizace jsou považovány v současné době za výrazné elementy, které efektivně rozvíjí daný region v rozmanitých oborech. Cílem diplomové práce bylo provést analýzu současného stavu podpory klastrových organizací v Olomouckém kraji. Zde byly zjištěny jak pozitiva, tak bariéry. Závěry analýzy byly doplněny o poznatky získané ze semistrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci regionálních institucí podporující klastrové organizace v tomto kraji. Dalším cílem práce bylo navržení projektu, kterým by vybraná klastrová organizace přispěla k regionálnímu rozvoji Olomouckého kraje. Projekt byl vypracován pro Český optický klastr, z. s. specializující se na zobrazovací a spotřební optiku, vojenskou optiku a světelnou techniku. Navrhnutý projekt "Optics for Young" byl zaměřen na stimulaci zájmu dětí a mladých lidí o optický obor, jež je jednou z krajských domén specializace.
dc.format 113 s. (230 755 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject klastrová organizace cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject konkurenceschopnost regionu cs
dc.subject klastrová politika cs
dc.subject semistrukturovaný rozhovor cs
dc.subject Český optický klastr cs
dc.subject z. s cs
dc.subject Cluster Organization en
dc.subject Regional Development en
dc.subject Competitiveness of Region en
dc.subject Cluster Policy en
dc.subject Semi-structured Interview en
dc.subject Czech Optical Cluster en
dc.title Klastrové organizace jako nástroj regionálního rozvoje Olomouckého kraje
dc.title.alternative Clusters as an Instrument of the Regional Development of the Olomouc Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2018-05-28
dc.description.abstract-translated The thesis was focused on the cluster organizations as an instrument of regional development of the Olomouc region. Clusters and cluster organizations are considered to be significant elements that effectively developing the region in a variety of fields. The aim of this thesis was to analyze the current support of cluster organizations in the Olomouc region. It has shown some positives and barriers. The analysis was supplemented by the knowledge gained from semi-structured interviews with employees of regional institutions supporting cluster organizations in this region. Another goal of the thesis was to propose a project to which a selected cluster organization would contribute to the regional development of the Olomouc region. The project was developed on the Czech Optical Cluster specializing in displaying and consumer optics, military optics and light technology. The proposed project "Optics for Young" was focused on the stimulation of children´s and young people´s interest in the field of optics, one of the regional specialization domains.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 49644
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
pivničková_2018_dp.pdf 5.089Mb PDF View/Open None
pivničková_2018_op.docx 27.22Kb Unknown View/Open None
pivničková_2018_vp.docx 26.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account