Soustava NATURA 2000 v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Soustava NATURA 2000 v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Julinová, Markéta
dc.contributor.author Holišová, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:09:23Z
dc.date.available 2010-07-13T12:09:23Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/419
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou soustavy Natury 2000 v České republice. Je tvořena dvěmi částmi - ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. V první části jsou popsány jednotlivé lokality ohrožených ptačích druhů v České republice. Druhá část se zabývá popisem stanovišť s ohroženými druhy rostlin a živočichů. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 1543122 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ptačí oblast cs
dc.subject evropsky významná lokalita cs
dc.subject the bird region en
dc.subject the European significant locality en
dc.title Soustava NATURA 2000 v České republice cs
dc.title.alternative System NATURA 2000 in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated This Bachelor's Thesis deals with characteristics of the Natura 2000 in the Czech Republic. It consists of two parts - the bird regions and the European significant habitats. In the first part, there are described the individual habitats of endangered species of birds in the Czech Republic. The second part describes the sites with endangered species of plants and animals. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2855
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
holišová_2006_bp.pdf 1.471Mb PDF View/Open
holišová_2006_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
holišová_2006_op.doc 35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account