[NEOBHÁJENO] Projekt zefektivnění montáže puškového zaměřovacího dalekohledu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Projekt zefektivnění montáže puškového zaměřovacího dalekohledu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Derková, Kamila
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:55Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:55Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42002
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá procesem montáže puškového zaměřovacího dalekohledu ve vybrané společnosti. V první části práce je zpracovaná teoretická literární rešerše zabývají-cí se prvky štíhlého podniku, plýtváním a produktivitou. Dále jsou zde zmíněné analytické metody, které jsou následně využity v části praktické. Praktická část se zabývá analýzou pracovního procesu montáže na konkrétním pracovišti, mapováním hodnotového toku a analýza vzniku nekvality. Z této analýzy potom vyplývají návrhy na zlepšení a zefektivně-ní pracovního procesu, balancování operací a návrh budoucího stavu hodnotového toku a návrh na změnu layoutu.
dc.format 97
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject plýtvání cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject mapování hodnotového toku cs
dc.subject balancování operací cs
dc.subject layout cs
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject waste en
dc.subject value strem mapping en
dc.subject balancing operations en
dc.subject layout en
dc.title [NEOBHÁJENO] Projekt zefektivnění montáže puškového zaměřovacího dalekohledu
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Project of Streamlining the Assembly of the Sighting Riflescope
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated Master thesis is involved with proces of assembly Streamling of the Sighting Riflescope in established company. The first part of thesis is a teoretical literal research, which are con-centrated on business of thin profiles, waste and productivity. Then extpart is analytics method, which you can find in practical part too. Thedeal of practical part of this Master thesis is analysis of working process of assembly in specific workplace, value stream map-ping and analysis of poor quality. Thema in Purpose of this analysis is improve and stre-mling of working proces, balance oparations and future design of flow value and redesign of layout.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 49647
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
derková_2018_dp.pdf 4.091Mb PDF View/Open None
derková_2018_op.pdf 399.4Kb PDF View/Open None
derková_2018_vp.docx 24.57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account