Analýza nákladů a rentability organizačních jednotek společnosti Etop Trading a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladů a rentability organizačních jednotek společnosti Etop Trading a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris cs
dc.contributor.author Belokostolská, Soňa cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:43:43Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:23Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4202
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zameriava na analýzu nákladov a rentability jednotlivých organi-začných jednotiek spoločnosti Etop Trading a.s V prvej časti sú uvedené teoretické vý-chodiská pre časť praktickú. Praktická časť zahŕňa charakteristiku spoločnosti a tiež sa zameriava na porovnanie jednotlivých stredísk spoločnosti najmä z pohľadu nákladov a taktiež rentability. V závere sú uvedené návrhy a odporučenia pre spoločnosť. Cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy nákladov poskytnúť podrobné informácie o skladbe nákladov a ktorá bude východiskom pre meranie ich rentability. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 914012 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017 cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject zisk cs
dc.subject členenie nákladov cs
dc.subject nákladová funkcia cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject strediská cs
dc.subject costs en
dc.subject revenues en
dc.subject profit en
dc.subject cost classification en
dc.subject function of costs en
dc.subject breakeven point en
dc.subject profitability en
dc.subject centers en
dc.title Analýza nákladů a rentability organizačních jednotek společnosti Etop Trading a.s. cs
dc.title.alternative Cost analysis and profitability individual centers of Etop Trading, Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jirčíková, Eva cs
dc.date.accepted 2007-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focusing on cost analyses and profitability individual centers of Etop Trading, Inc. In theoretic part are mentioned theoretic resources for practical part. Practical part contains the company characteristics, costs analysis and profitability analysis of indi-vidual centers of the company. At the end of this thesis are mentioned suggestions and recommendations for the company. The main purpose of this thesis is supplying back-ground information about structure costs, which will be resource for metering of their profitability. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5552
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
belokostolská_2007_bp.pdfBlocked 892.5Kb PDF View/Open
belokostolská_2007_vp.pdf 563.8Kb PDF View/Open
belokostolská_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account