Výskyt vybraných mikrobiálních metabolitů v odpadních vodách mlékárenského průmyslu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Výskyt vybraných mikrobiálních metabolitů v odpadních vodách mlékárenského průmyslu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Výskyt vybraných mikrobiálních metabolitů v odpadních vodách mlékárenského průmyslu
Autor: Cedidlová, Karolína
Vedoucí: Jančová, Petra
Abstrakt: Mezi mikrobiální metabolity řadíme i biogenní aminy. Jedná se o nízkomolekulární, přirozeně se vyskytující, dusíkaté látky, které jsou na jedné straně pro organismus nepostradatelné, ale na straně druhé působí na lidské zdraví negativně. Bylo prokázáno, že se tyto látky vyskytují ve velké míře v potravinách s vyšším obsahem bílkovin. Přítomnost biogenních aminů zajišťují bakterie s dekarboxylázovou aktivitou, které byly nalezeny nejen v potravinách, ale i v povrchových vodách. Předkládaná diplomová práce je zaměřena na studium dekarboxylázové aktivity u bakterií izolovaných ze vzorků odpadních vod mlékárenského průmyslu (oplachová voda z výroby tavených sýrů, čerstvých sýrů, krémových sýrů typu žervé, tvarohu, oplachová voda ze sýrárny a voda z venkovního kanálu). Z 10 vzorků odpadních vod mlékárenského průmyslu odebraných ve dvou ročních obdobích (léto a podzim) bylo izolováno 155 bakteriálních kmenů. Pomocí metody MALDI/TOF se podařilo identifikovat 77 z nich a 3 kvasinky. Mezi identifikovanými bakteriemi byly v letním odběru v největším zastoupení rody Acinetobacter, Lactococcus a Staphylococcus, v podzimním odběru pak rody Pseudomonas a Aeromonas. Produkce biogenních aminů byla stanovena nejprve screeningovou metodou (kultivační metoda s jednotlivými aminokyselinami) a následně metodou HPLC UV/Vis. Bakterie izolované z odpadních vod z mlékárenského průmyslu (letní odběr) produkovaly nejvíce putrescin, tyramin a spermin, naopak nejméně histamin a spermidin. Ze vzorků odpadních vod odebraných na podzim produkovaly přítomné bakterie nejvíce spermin, tryptamin a tyramin a nejméně, stejně jako v letním odběru, histamin a spermidin. Mezi izolované bakterie s nejvyšší dekarboxylázovou aktivitou patří Aeromonas caviae, Acinetobacter johnsonii, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Lactococcus lactis, Microbacterium mitrae, Pseudomonas pseudoalcaligenes a Staphylococcus carnosus. Výsledky této diplomové práce dokumentují, že v odpadních vodách mlékárenského průmyslu jsou přítomny bakterie s významnou dekarboxylázovou aktivitou, které jsou schopny produkce biogenních aminů v nezanedbatelných množstvích (až tisíc mg/l).
URI: http://hdl.handle.net/10563/42111
Datum: 2018-02-02
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 49843


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
cedidlová_2018_dp.pdf 4.944Mb PDF Zobrazit/otevřít None
cedidlová_2018_op.pdf 139.8Kb PDF Zobrazit/otevřít None
cedidlová_2018_vp.docx 71.86Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet