Využití metod projektového managementu při realizaci Senior CUPu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití metod projektového managementu při realizaci Senior CUPu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková, Miroslava
dc.contributor.author Jadrníčková, Alžběta
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:00Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:00Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42123
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá popisem projektového managementu a následnou aplikací projektového řízení na projekt Senior CUP. V teoretické části je definována základní terminologie v souvislosti se standardy projektového managementu a životní cyklus projektu zahrnující nástroje projektového managementu. V praktické části jsou pomocí SWOT analýzy definovány kritické body dosavadní realizace projektu. Na jejich základě je navržena metodika projektu Senior CUP.
dc.format 68 s. (94 344 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior CUP cs
dc.subject projekt cs
dc.subject projektové řízení cs
dc.subject standardy projektového řízení cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject registr zainteresovaných stran cs
dc.subject logický rámec cs
dc.subject identifikační listina cs
dc.subject hierarchická struktura prací cs
dc.subject harmonogram cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject registr rizik cs
dc.subject poučení z projektu cs
dc.subject Senior CUP en
dc.subject Project en
dc.subject Project Management en
dc.subject Standards of Project Management en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject Stakeholders Register en
dc.subject Logframe en
dc.subject Identification Letter of Project en
dc.subject Work Breakdown Structure en
dc.subject Schedule en
dc.subject Budget en
dc.subject Risk Register en
dc.subject Lessons Log en
dc.title Využití metod projektového managementu při realizaci Senior CUPu
dc.title.alternative Using of the Project Management Methods at Senior CUP Project
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gašková, Zuzana
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with description of project management and subsequent application of project management to the Senior CUP project. The theoretical part defines the basic terminology in relation to the project management standards and the life cycle of the project, including project management tools. In the practical part, the SWOT analysis defines the critical points of the project's implementation. Based on them, the methodology of the Senior CUP project is proposed.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49861
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
jadrníčková_2018_dp.pdf 1.908Mb PDF View/Open None
jadrníčková_2018_op.pdf 512.8Kb PDF View/Open None
jadrníčková_2018_vp.docx 22.64Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account