Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Dufková, Pavlína
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:00Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:00Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42141
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů právnických osob. Cílem je provést analýzu daňové povinnosti společnosti WebSport & Consulting service s. r. o. za rok 2017 a navrhnout její optimalizaci. Teoretická část práce rozebírá zákon o daních z příjmů, oddíly týkající se právnických osob. Poslední kapitola je zaměřena na možnosti optimalizace daňové povinnosti v případě právnických osob. Teoretické poznatky jsou aplikovány v praktické části práce. Je provedena analýza nákladových a výnosových účtů společnosti, transformace výsledku hospodaření na základ daně a vypočtena daňová povinnost. Výstupem jsou návrhy na vhodnou daňovou optimalizaci.
dc.format 66 s., 14 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject daňová optimalizace cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject položky zvyšující základ daně cs
dc.subject položky snižující základ daně cs
dc.subject položky odčitatelné od základu daně cs
dc.subject corporate income tax en
dc.subject tax optimisation en
dc.subject tax base en
dc.subject tax base increasing items en
dc.subject tax base decreasing items en
dc.subject items deductible from tax base en
dc.title Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Corporate Income Tax Optimization in a Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jarolímová, Blanka
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the optimisation of corporate income tax. The objective is to perform a tax liability analysis of WebSport & Consulting service s. r. o. for the year 2017 and propose its optimisation. The theoretical part of the thesis discusses the Income Tax Act, specifically sections related to legal persons. The last chapter is focused on tax optimization options in the case of legal persons. The theoretical knowledge is then applied in the practical part of the thesis. The analysis encompasses cost and revenue accounts of the company, the transformation of the economic result into the tax base and calculated tax liability. The output includes suggestions for appropriate tax optimisation.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 49889
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
dufková_2018_dp.pdf 3.252Mb PDF View/Open None
dufková_2018_op.docx 21.92Kb Unknown View/Open None
dufková_2018_vp.docx 22.46Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account