Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Králová, Yvetta
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:48:05Z
dc.date.available 2010-07-15T16:48:05Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4214
dc.description.abstract Tato práce se zabývá aplikací franchisingu v neziskové organizaci, tj. koncepcí bezpečněj-šího podnikání s pomocí a pod vedením, dříve nazývané termínem licenční smlouva. Ten-to způsob podnikání umožňuje subjektu využívat služeb zkušenějšího, poskytovat kvalitní služby podle určitého osvědčeného modelu. V teoretické části je možné se seznámit s právním minimem ochrany nehmotných statků, procesem franchisingu, praktickými po-znatky z pohledu poskytovatele i se zkušenostmi nabyvatele. Druhá část analyzuje stav příspěvkové organizace, zabývá se strategií aplikace i rizikovou analýzou. cs
dc.format 103 s. cs
dc.format.extent 1383027 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 03.09.2037
dc.subject franchising cs
dc.subject know-how cs
dc.subject licence cs
dc.subject franchisor cs
dc.subject franchisant cs
dc.subject příspěvková orga-nizace cs
dc.subject strategie cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza cs
dc.subject franchising en
dc.subject know-how en
dc.subject licence en
dc.subject franchisor en
dc.subject franchisee en
dc.subject institution receiving contributions from the state budget en
dc.subject strategy en
dc.subject risk en
dc.subject analysis en
dc.title Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace Franchising a jeho ekonomické využití v organizaci Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace cs
dc.title.alternative Franchising and Its Use in the Economic Management of Národní dům Frýdek-Místek (Municipality House Frýdek-Místek), an Organisation Receiving Contributions from the Municipality en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stolař, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-09-03
dc.date.vskp-available 2037-09-03 *
dc.description.abstract-translated This paper deals with the application of franchising in a non-profit organisation, i.e., the concept of safer business using support and leadership of another party, previously called business on the basis of a licence agreement. This new mode of undertaking business ena-bles a businessman to use the services of a more experienced person, to provide high-quality services upon a certain well-established model. The section dealing with theory provides an idea of the minimum requirements regarding intangible assets protection, the process of franchising, practical experience of the franchisor, as well as the franchisee. The second section contains an analysis of the status of an institution receiving contributions from the state budget and deals with the application strategy and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné *
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6396
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
králová_2007_dp.pdfBlocked 1.318Mb PDF View/Open
králová_2007_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
králová_2007_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account