Účetní aspekty dotací přijímaných v rámci územně samosprávného celku ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Účetní aspekty dotací přijímaných v rámci územně samosprávného celku ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krygelová, Iva
dc.contributor.author Slováčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:03Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:03Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42211
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na účtování dotací, které přijímá obec Zlín. Analyzuje vybrané dotační tituly v roce 2014-2016 a dotace stejného typu, které probíhají v tomto roce. Popisuje účtování 8 vybraných dotačních titulů, které obec přijímá. Z analýz v této práci je obci doporučeno vytvoření jednotného systému evidence dotací, které územně samosprávný celek ve Zlíně přijímá, aby byla možná lepší orientace v přijímaných dotacích a v účtování záloh, doplatků a vratek.
dc.format 81 s. (123 212)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obec cs
dc.subject dotace cs
dc.subject účtování cs
dc.subject záloha cs
dc.subject doplatek cs
dc.subject vratka cs
dc.subject Municipality en
dc.subject Grant en
dc.subject Accounting Advance en
dc.subject Extra chargé en
dc.subject Returns in possible en
dc.title Účetní aspekty dotací přijímaných v rámci územně samosprávného celku ve Zlíně
dc.title.alternative Accounting Aspects of Grants Accepted Within the Regional Self-governing Unit in Zlín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the accounting of grant, which are accepted by the muni-cipality of Zlín. It analyzes the selected grant titles in 2014-2016 and grants of the same type that také place this year. It describes billing of eight selected grants titles received by the municipality. From the analyzes in this work, the municipality is recommended to create a unified records grant systém, which the local authority in Zlín accepts, so there will be better orientation in the grant received and the charging of advances, extra charges and returns in possible.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 49999
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
slováčková_2018_dp.pdf 1.503Mb PDF View/Open None
slováčková_2018_op.docx 22.23Kb Unknown View/Open None
slováčková_2018_vp.docx 22.76Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account