Nanoplniva v PVC plastisolech pro automobilový průmysl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nanoplniva v PVC plastisolech pro automobilový průmysl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Peprníček, Tomáš
dc.contributor.author Miličková, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:50:05Z
dc.date.available 2010-07-15T16:50:05Z
dc.date.issued 2007-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4223
dc.description.abstract Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část po-pisuje chování nanokompozitních materiálů typu polymer/jíl. V praktické části bylo celkem testováno 18 typů nanoplniv, z nichž byly pro podrobnější zkoušení vybrány 3 typy nano-plniv: Cloisite Na+, Dellite PVC, Dellite 67G. Byly zvoleny dva způsoby přípravy předsměsi nanoplniva. Prvním postupem bylo míchání nanoplniva se změkčovadlem za normální teploty a druhým postupem bylo mí-chání nanoplniva se změkčovadlem s ohřevem při 100 +- 5 °C. Připravená předsměs nano-plniva byla zamíchána do modelové receptury PVC plastisolu. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký vliv mají nanoplniva na vybrané vlastnosti PVC plastisolů, používaných v automobilovém průmyslu pro ochranu spodku karoserie. Byly provedeny zkoušky reologických parametrů, mechanických vlastností a odolnost vůči abrazi. Výsledky ze zkoušek PVC plastisolu s nanoplnivem byly srovnány se standard-ním PVC plastisolem. Na základě výsledků jednotlivých zkoušek bylo stanoveno nanopl-nivo vhodné do PVC plastisolů pro automobilový průmysl. cs
dc.format 80 cs
dc.format.extent 1457323 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PVC plastisol cs
dc.subject nanoplniva cs
dc.subject nanokompozity cs
dc.subject montmorillonite cs
dc.subject PVC plastisol en
dc.subject nano-fillers en
dc.subject nanocomposites en
dc.subject montmorillonite en
dc.title Nanoplniva v PVC plastisolech pro automobilový průmysl cs
dc.title.alternative Nano - filler in PVC plastisol for automotive industry en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Petr
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated This diploma work is divided into part of teoretical and practical. In teoretical part behavior of the polymer/clay nanocomposites is described. In practical part, 18th types of nano-fillers were tested. From these types 3 nano-fillers were chosen for following testing: Cloisite Na+, Dellite PVC, Dellite 67G. Two ways of samples preparation were used. In the first, mixture of nano-filler with plasti-cizer at room temperature was prepared. In the second one was prepared mixture at eleva-ted temperature of 100 +- 5 °C. Such prepared mixtures were then introduced into the mo-delling recipe of PVC plastisol. The aim of this diploma work was to find out, what influence have nano-fillers on selected PVC plastisol characteristics. The characteristics were chosen according to plastisol usage in automotive industry for underbody coating. Examinations were focused on rheology, mechanical properties and abrasion resistance. Obtained results of prepared samples were evaluated with PVC plastisol standard. Finally, useful nano-filler for the PVC plastisol in car industry was chosen based on provided evaluation. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5536
dc.date.assigned 2006-11-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
miličková_2007_dp.pdf 1.389Mb PDF View/Open
miličková_2007_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
miličková_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account