Identifikace plýtvání a návrh možností eliminace plýtvání ve vybrané firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace plýtvání a návrh možností eliminace plýtvání ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Žváček, Michal
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:05Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:05Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42255
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je identifikace plýtvání a návrh možností eliminace plýtvání ve vybrané firmě. V teoretické části jsou rozebrány principy "štíhlé výroby", klasifikace plýtvání a konkrétní metody průmyslového inženýrství, které slouží k eliminaci plýtvání. V praktické části jsou provedeny analýzy, které slouží k identifikaci současného stavu plýtvání v podniku. Na základě těchto analýz jsou zpracovány návrhy pro eliminaci identifikovaného plýtvání. Tyto návrhy jsou následně zhodnoceny.
dc.format 67
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject nástroje průmyslového inženýrství cs
dc.subject neustálé zlepšování cs
dc.subject podnikové procesy cs
dc.subject analýza cs
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject waste en
dc.subject industrial engineering tools en
dc.subject continuous improvement en
dc.subject business processes en
dc.subject analysis en
dc.title Identifikace plýtvání a návrh možností eliminace plýtvání ve vybrané firmě
dc.title.alternative Waste Identification and Opportunity to Waste Elimination in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rajnoha, Rastislav
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is the identification of waste in selected company and the proposal of ways of its elimination. In the theoretical part are analyzed the principles of "lean production", classification of waste and specific methods of industrial engineering, which serve to eliminate waste. In the practical part are performed analyzes, which serve to identify the current state of waste in the enterprise. Based on these analyzes, proposals are made to eliminate the identified waste. These proposals are subsequently evaluated.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 50054
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
žváček_2018_dp.pdf 3.694Mb PDF View/Open None
žváček_2018_op.pdf 387.3Kb PDF View/Open None
žváček_2018_vp.docx 23.93Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account