Analýza Nástroje řízení kvality ve společnosti Magneton a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza Nástroje řízení kvality ve společnosti Magneton a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Bartík, Petr
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:05Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:05Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42257
dc.description.abstract Cílem této práce je podrobně popsat a prakticky aplikovat metody moderního managemen-tu kvality ve výrobním podniku. Teoretická část práce se zabývá historií kvality a dále popisem současného stavu a jaké nároky na kvalitu výroby jsou kladeny dnes. Ve své práci podrobněji popsuji jednotlivé části managementu kvality počínaje vývojem produktu až po zavedení do sériové výroby. Popsány jsou nejznámějším metody sledování a vyhodnocování kvalitativních ukazatelů. Praktická část práce je zaměřena na analýzu procesu ve vybrané společnost podrobněji. Je v ní detailněji popsán systém managementu kvality. Praktickým příkladem je řešení vysoké zmetkovitosti a problémů s tím spojených při výrobě startérů používaných v automobilovém průmyslu.
dc.format 58s. (59 044 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita cs
dc.subject FMEA cs
dc.subject Kontrolní plán cs
dc.subject TQM cs
dc.subject SPC cs
dc.subject Ishikawa diagram cs
dc.subject Management kvality cs
dc.subject Pří-ručka kvality cs
dc.subject Statistické metody cs
dc.subject Quality en
dc.subject FMEA en
dc.subject Control Plan en
dc.subject TQM en
dc.subject SPC en
dc.subject Ishikawa Diagram en
dc.subject Quality Management en
dc.subject Qual-ity Guide en
dc.subject Statistical Methods en
dc.title Analýza Nástroje řízení kvality ve společnosti Magneton a.s.
dc.title.alternative Analysis Tools of Quality Management in The Company Magneton a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondra, Pavel
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to describe and practically apply the methods of modern quality management in the production. The theoretical part deals with the history of quality, a description of the current state. In my work I describe in detail the individual parts of the quality management from the de-velopment of the product to the serial production. Described are the best-known method of monitoring and evaluating qualitative indicators. The practical part of the thesis is focused on the analysis of the process in the selected company in more detail. It describes the quality management system in more detail. The practical example is the solution to the high scarcity and problems associated with the pro-duction of starters used in the automotive industry.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 50058
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
bartík_2018_dp.pdf 3.029Mb PDF View/Open None
bartík_2018_op.pdf 392.3Kb PDF View/Open None
bartík_2018_vp.docx 22.18Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account