Analýza konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod společnosti SWS a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod společnosti SWS a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voloch, Jaroslav cs
dc.contributor.author Zatloukal, Marek cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:54:00Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:27Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4227
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod společnosti SWS a.s. Teoretické poznatky na toto téma jsou shromážděny v první části, kde se zabývám literárním průzkumem, souvisejícím s konkurenční schopností podniku. Nejprve formuluji pojem distributor, marketingové prostředí, cíle podniku, podstatu konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod, jakým způsobem jich lze dosáhnout a jakou strategii může firma zaujmout při jejich získávání. V analytické části práce představuji společnost SWS a.s., portfolio produktů, analyzuji zákazníky, dodavatele, konkurenty. Dále zkoumám konkurenční výhody firmy, její přednosti a nedostatky pomocí SWOT analýzy. Charakterizuji odvětví pomocí Porterovy analýzy. Na základě hlavních nedostatků zjištěných analýzou v závěru práce navrhuji opatření pro zlepšení konkurenceschopnosti firmy SWS a.s. na trhu. cs
dc.format 65s.,7s.příloh cs
dc.format.extent 16781878 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012 cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject hodnotový řetězec cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject competitors en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantages en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod společnosti SWS a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of competitiveness and competitive advantages of the SWS a.s. company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Simon, Martina cs
dc.date.accepted 2007-09-03 cs
dc.description.abstract-translated Analysis of competitiveness and competitive advantages of the SWS a.s. company is the theme of my bachelor project. There has been done the theoretical research first. I explain the meaning of the distribution sale channel, marketing surroundings, I mention goals of a company in general. I also try to define the basic business strategies which should a company follow to gain competitive advantages and to become competitive. The second part is focused rather analytically. First I introduce the SWS company. I speak about its history and aslo current situation. I describe the company's product portfolio. Then I present my research of existing competitors, suppliers and customers. After this research had been done I was able to explore the competitive advantages of SWS and its strenghts and weaknesses, opportunities and threats. The result is shown in the SWOT analysis. Conclusion of my project displays my suggestions and my own opinions about how to increase the competitiveness and competitive advantages of SWS company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5708
dc.date.assigned 2007-03-16 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
zatloukal_2007_bp.pdfBlocked 16.00Mb PDF View/Open
zatloukal_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
zatloukal_2007_op.pdf 149.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account